تعداد مقالات: 538
30. اثر پیش تیمار خشک کردن بر برخی ویژگی های کیفی در بامیه قنادی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 525-532

خاطره داننده؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ سید هادی پیغمبردوست؛ ناصر همدمی


33. خواص مکانیکی کششی دانة برنج در رطوبت‌ها و دماهای مختلف خشک‌کردن

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387

علی ماشاء اله کرمانی؛ تیمور توکلی هشجین؛ سعید مینایی


34. ارایه طرح، ساخت و ارزیابی نشاکار گلدانی

دوره 40، شماره 1، تابستان 1388

سید مهدی حسینی؛ محمد لغوی


35. طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه فشرده ساز مضاعف برای کاهش حجم بسته های علوفه

دوره 40، شماره 2، زمستان 1388

امین اله معصومی؛ عباس همت؛ علی شهریان


37. استخراج و شناسایی ترکیبات فیتواستروژنی، الاجیک، و سیرینژیک اسید از پوست انار

دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-7

رحمت اله زارع زاده مهریزی؛ زهرا امام‌جمعه؛ کرامت اله رضایی؛ محمد شاهدی باغ خندان؛ جواد کرامت؛ الهه لونی


39. طراحی، ساخت، و واسنجی ابزاری غیر‎تماسی برای تخمین تراکم محصول با استفاده از پرتو لیزر

دوره 44، شماره 1، بهار 1392، صفحه 9-16

علی فرمنش؛ محسن شمسی؛ سیدمحمدعلی محمدی


40. سنجش غیرمخرب عیار چغندرقند با بهره‌گیری از ترکیب طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک (NIR) با روش‌های شیمی‌سنجی

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-18

مهرداد آقایی سعدی؛ سعید مینایی؛ بهاره جمشیدی؛ محمد عبداللهیان نوقابی


42. اثر شرایط تولید بر بازده و ویژگی نیوزوم های حاوی رنگ کانتاگزانتین طبیعی

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-19

مریم رواقی؛ سید هادی رضوی؛ سید محمد موسوی


44. مدل‌سازی پارامترهای کیفی توت سفید در فرآیند خشک شدن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 18-9

محمدرضا اصغری؛ رحیم ابراهیمی؛ بهرام حسین زاده؛ داود قنبریان


46. امکان‌سنجی استفاده از روش خازنی در تشخیص رسیدگی موز

دوره 42، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 21-27

محمود سلطانی فیروز؛ رضا علیمردانی؛ محمود امید


47. ارزیابی چرخۀ حیات تولید پنبه در استان گلستان مبتنی بر تولید زیست‌توده، انرژی، و کسب درآمد

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 95-104

مهدی خجسته پور؛ علیرضا طاهری راد؛ امین نیکخواه


48. اندازه‌گیری رطوبت خرما با روش غیر مخرب دی‌الکتریک

دوره 45، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 97-104

رحمت‌اله باقری؛ سید احمد میره ای؛ مرتضی صادقی؛ امین‌اله معصومی؛ شهرام موم‌کش


50. طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه¬ی سمپاشی نرخ-متغیر (VRA) بر مبنای نقشه¬ی خاک برای یک سمپاش بوم دار تراکتوری

دوره 43، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 111-123

داود محمدزمانی؛ سعید مینایی؛ رضا علیمردانی؛ مرتضی الماسی؛ حسین نوروز پوردیلمی؛ علی رستمی