نویسنده = سیدهادی پیغمبردوست
اثر پیش تیمار خشک کردن بر برخی ویژگی های کیفی در بامیه قنادی

دوره 49، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 525-532

10.22059/ijbse.2018.134668.664670

خاطره داننده؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ سید هادی پیغمبردوست؛ ناصر همدمی


تولید نانوژل کیتوزان و گالیک اسید و اثر آن در پایداری اکسیداسیونی سس مایونز حاوی روغن آفتابگردان

دوره 49، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 121-128

10.22059/ijbse.2017.223439.664886

سودا احمدزاده؛ صدیف ازادمرد؛ هادی ولیزاده؛ سید هادی پیغمبردوست


استفاده از میکروسکوپ نوری اپی فلورسانس (EFLM) برای ارزیابی فعالیت مخمر نانوایی (ساکارومایسس سرویسیا) و مقایسه آن با روشهای متداول

دوره 48، شماره 4، دی 1396، صفحه 467-474

10.22059/ijbse.2017.63812

سیدهادی پیغمبردوست؛ زهرا کسائی؛ محمدرضا دادپور؛ میر حسن موسوی؛ عارف اولادغفاری


بررسی خواص حسی و فیزیکی‌شیمیایی ماست فراسودمند حاوی شیر یولاف

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 279-288

10.22059/ijbse.2017.203163.664767

سمیرا فرقانی؛ سیدهادی پیغمبردوست؛ عارف اولاد غفاری


مطالعه سینتیک خشک‏کردن قارچ خوراکی پیش تیمار شده با آب‌گیری اسمزی

دوره 47، شماره 3، آبان 1395، صفحه 569-575

10.22059/ijbse.2016.59369

سمیرا اصل نژادی؛ سیدهادی پیغمبردوست


تأثیر موسیلاژ دانه ریحان بر ویژگی‌های فیزیکی، حسی و بیاتی کیک اسفنجی

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-9

10.22059/ijbse.2016.58472

سیدهادی پیغمبردوست؛ عزیز همایونی راد؛ سمیرا بیک زاده؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ مهدی بیک زاده


بررسی خواص فیلم‏های بسته‌بندی نانوکامپوزیتی فعال ضدمیکروبی حاوی نانوذرات خاک ‌رس اصلاح‌شدۀ آلی

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 77-84

10.22059/ijbse.2015.54339

سیده‌هما فصیح‏نیا؛ سیدهادی پیغمبردوست؛ سیدجمال الدین پیغمبردوست