دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 161-328 
5. تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی، کاربرد سطوح مختلف سوپرجاذب و بقایا بر درصد سبز شدن و عملکرد کلزای دیم

صفحه 205-213

10.22059/ijbse.2017.225302.664895

محمود قاسمی نژاد رائینی؛ یاسمن عمیدی؛ محمد امین آسودار؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ بیژن خلیلی مقدم


6. توسعه یک سامانه ترکیبی جدید به منظور تشخیص بیماری های برگ درخت سیب

صفحه 215-225

10.22059/ijbse.2017.232483.664936

زهره قاسمی ورجانی؛ سید سعید محتسبی؛ هادی قاسمی؛ الهام عمرانی


7. پایش تازگی گوشت قرمز با استفاده از ترکیب طیف‌نگاری دی‌الکتریک و پردازش تصویر

صفحه 227-236

10.22059/ijbse.2017.237213.664966

امیر علی صادقپور اصفهانی؛ مجتبی نادری بلداجی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ بهرام حسین زاده


8. عوامل موثر بر برداشت ماشینی پسته در ایران (مطالعه موردی استان کرمان)

صفحه 237-248

10.22059/ijbse.2018.237546.664968

سعید فیروزی؛ محمدعلی رستمی؛ محمدجواد رمضانی؛ امیرحسین بازیار


12. کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) در طراحی بهینه صفحه جاذب خشک‌کن خورشیدی

صفحه 285-294

10.22059/ijbse.2017.240246.664981

مهرنوش متحیر رزداری؛ اکبر عرب حسینی؛ هادی صمیمی اخیجهانی؛ مرتضی خشه چی