دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، ماشینهای کشاورزی، تابستان 1399، صفحه 235-405 
13. ارزیابی فنی امکان استفاده از پلت کود گوسفندی برای تأمین انرژی پخت‌‌وپز خانگی عشایر ایران

صفحه 385-396

10.22059/ijbse.2020.284891.665202

محمدعلی ابراهیمی نیک؛ محمدرضا رسولخانی؛ عبداله رحیمی دمیرچی درسی علیا؛ حمید محمدی نژاد؛ محمدحسین عباسپور فرد


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 673-791 علوم و صنایع غذایی پاییز 1399 ماشینهای کشاورزی پاییز 1399 ماشینهای کشاورزی تابستان 1399، صفحه 235-405 علوم و صنایع غذایی تابستان 1399، صفحه 407-484 ماشینهای کشاورزی بهار 1399، صفحه 1-170 علوم و صنایع غذایی بهار 1399، صفحه 171-234