دوره و شماره: دوره 51، شماره 1، ماشینهای کشاورزی، بهار 1399، صفحه 1-170 
13. طراحی یک سامانه سخت افزاری جهت جداسازی پسته‌های معیوب از سالم با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق

صفحه 149-159

10.22059/ijbse.2019.279440.665178

علی دینی؛ حسین قیومی زاده؛ علی اکبر رحیمی فرد؛ علی فیاضی؛ محمدعلی افتخاری؛ مهدی عباس زاده


14. بررسی جداسازی ناخالصی‌های توده گندم با دستگاه جداکننده میز وزنی

صفحه 161-170

10.22059/ijbse.2019.272069.665138

سعید آقاعزیزی؛ منصور راسخ؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ محمدحسین کیانمهر


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 673-791 علوم و صنایع غذایی پاییز 1399 ماشینهای کشاورزی پاییز 1399 ماشینهای کشاورزی تابستان 1399، صفحه 235-405 علوم و صنایع غذایی تابستان 1399، صفحه 407-484 ماشینهای کشاورزی بهار 1399، صفحه 1-170 علوم و صنایع غذایی بهار 1399، صفحه 171-234