تعداد مقالات: 538
527. بررسی کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی به روش تحلیل پوششی داده‌ها، مطالعه موردی: استان اصفهان

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 577-585

زهرا پاینده؛ کامران خیرعلی پور؛ محمود کریمی


529. تأثیر بسته‌بندی‌های فویل آلومینیوم و کاغذ روغنی بر خواص فیزیکی‌شیمیایی، بافتی، میکروبی و حسی بستنی‌خشک

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 792-781

جواد حصاری؛ نگار راوش؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ سید عباس رافت


530. چکیده های انگلیسی

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-20


531. چکیده های انگلیسی

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-20


532. چکیده های انگلیسی

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-20


533. چکیده های انگلیسی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-20


534. چکیده های انگلیسی

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-20


535. بررسی اثر امواج فراصوت بر سینتیک خشک کردن دانه شلتوک در زمان استراحت‌دهی در یک خشک‌کن ترکیبی مادون قرمز-هوای گرم

دوره 50، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 977-989

فرامرز نوعی خدابادی؛ علی رجبی‌پور؛ محمود امید؛ داریوش زارع


536. ساخت و ارزیابی سامانه خبره تشخیص حمله زنبورخوار به کندو به منظور کاهش تلفات

دوره 50، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 991-1004

زهرا عبداله زارغ؛ نواب کاظمی؛ سامان آبدانان مهدی زاده


537. انتخاب مناسب‌ترین نوع سم‌پاش در باغات مرکبات استان مازندران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

رسول لقمانپور زرینی؛ داود کلانتری؛ اسداله اکرم؛ سامان ملاپور


538. ارزیابی عملکرد و آلایندگی موتور تراکتور MF-399 تحت تاثیر سوخت دیسترول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

شاهین رفیعی؛ زینب زینب؛ برات قبادیان