نویسنده = علی جعفری
بهبود اندازه کلوخه¬ها در عملیات شخم با استفاده از روش شناسی شش سیگما

دوره 43، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 29-35

10.22059/ijbse.2012.35204

مجید نامداری؛ شاهین رفیعی؛ علی جعفری


ارزیابی عملکرد بخش خردکن یک دستگاه کاه خردکن

دوره 42، شماره 1، آبان 1390، صفحه 29-36

حامد توکلی؛ سید سعید محتسبی؛ علی جعفری


بررسی شکست مکانیکی دو رقم هندوانه در بارگذاری شبه استاتیکی

دوره 40، شماره 2، اسفند 1388

حسن صدرنیا؛ علی رجبی پور؛ علی جعفری؛ ارژنگ جوادی؛ یونس مستوفی؛ توحید باقرپور؛ مصطفی خجسته نژند


مدل‌سازی خشک شدن ورقه نازک پرتقال رقم تامسون

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387

شاهین رفیعی؛ محمد شریفی؛ علیرضا کیهانی؛ محمود امید؛ علی جعفری


مقایسه برخی خواص فیزیکی دو رقم خرمای حاج‌قنبری و شاهانی

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387

مهدی کرامت جهرمی؛ شاهین رفیعی؛ علی جعفری؛ سیدسعید محتسبی؛ رضا میراشه