نویسنده = تیمور توکلی هشجین
ویژگی‌های فیزیکی و نیروی جداسازی گل‌های نر نخل خرمای رقم غنامی

دوره 42، شماره 1، آبان 1390، صفحه 79-86

احمد مستعان؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی هشجین؛ محمد جواد شیخ داودی


تحلیل و بررسی ارتعاشات تراکتور دوچرخ در وضعیت ایستگاهی

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389

احمد تقی‌زاده علی سرایی؛ تیمور توکلی هشجین؛ برات قبادیان


بهینه سازی پارامترهای تاثیر گذار در تولید سوخت بیودیزل با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389

حسین باقرپور؛ برات قبادیان؛ تیمور توکلی هشجین؛ عباس محمدی؛ مهدی فیض اله نژاد؛ علی زنوزی


بررسی پارامترهای موثر در آبشویی سوخت بیودیزل

دوره 40، شماره 2، اسفند 1388

مهدی فیض اله نژاد؛ برات قبادیان؛ تیمور توکلی هشجین؛ حسین باقرپور؛ علی زنوزی


شبیه‌سازی عددی رطوبت دانه شلتوک (رقم علی کاظمی) در طی خشک کردن

دوره 40، شماره 1، شهریور 1388

شاهین رفیعی؛ تیمور توکلی هشجین؛ محمدهادی خوش تقاضا


خواص مکانیکی کششی دانة برنج در رطوبت‌ها و دماهای مختلف خشک‌کردن

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387

علی ماشاء اله کرمانی؛ تیمور توکلی هشجین؛ سعید مینایی