نویسنده = جلال خدایی
پایش بلادرنگ نرخ جریان جرمی مواد دانه‌ای در لوله سقوط خطی‌کارها با استفاده از حسگر پیزوالکتریک

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 17-36

10.22059/ijbse.2023.356512.665507

سلمان رنجبری؛ محمدرضا ملکی؛ فرزاد محمدی؛ جلال خدایی؛ کاوه ملازاده


طبقه بندی توت فرنگی بر اساس میزان رسیدگی و اندازه به کمک ماشین بینایی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 145-154

10.22059/ijbse.2018.252600.665039

جلال خدائی؛ ناصر بهروزی خزاعی؛ امین حسین زاده رندی