نویسنده = حسین جوینده
تعداد مقالات: 4
1. ویژگی‌های رئولوژیکی و میکروبی پنیر شبه‌لبنی تهیه شده از ذرت شیرین حاوی کنسانتره‌های پروتئینی آب‌پنیر و شیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22059/ijbse.2020.304298.665316

مرضیه ویسکرمی؛ حسین جوینده؛ محمد حجتی؛ محمد نوشاد؛ محمدامین مهرنیا


2. تاثیر کنجاله کنجد و پلی‌ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی‌های نان بربری

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 333-342

10.22059/ijbse.2017.62475

زهرا توان؛ محمد حجتی؛ بهزاد ناصحی؛ حسین جوینده


4. ارزیابی تأثیر عصارۀ خوشاریزه (Echinophora cinerea Boiss) و چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl) بر خصوصیات کیفی و حسی دوغ

دوره 46، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 327-337

10.22059/ijbse.2015.56873

مریم زارعلی؛ محمد حجتی؛ سعید تهموزی دیده بان؛ حسین جوینده