کلیدواژه‌ها = فراصوت
بررسی مدل عددی فرایند رفع انجماد سفیده تخم‌مرغ به کمک فراصوت

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 499-512

10.22059/ijbse.2021.321259.665400

احسان محمودی؛ حسین کیانی؛ محسن اسمعیلی


مدل‌سازی فرایند خشک‌شدن برگ چای به‏ کمک فراصوت قدرت

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 363-369

10.22059/ijbse.2015.57342

رضا یگانه؛ راضیه باباگل تبار؛ عادل حسین پور


مدل‌سازی تشخیص فراصوتی آلودگی پاکت‌های شیر UHT به باکتری Escherichia coli با شبکۀ عصبی مصنوعی

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 219-227

10.22059/ijbse.2015.56862

وحید محمدی؛ رحیم ابراهیمی؛ مهدی قاسمی‌ورنامخواستی؛ مریم عباس‌والی