کلیدواژه‌ها = برهم کنش پروتئین-پلی فنل
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر عصاره استخراج شده از پوست انار بر ویژگی های کف سفیده تخم مرغ در پی-اچ های مختلف

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 223-234

محسن لبافی مزرعه شاهی؛ نگاه کریمی؛ مریم سلامی