دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. پیش‌بینی عرض و میزان پاشش در یک کودپاش گریز از مرکز سوار پشت تراکتوری با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

10.22059/ijbse.2020.296002.665264

حسام الدین محمدی ازنی؛ علی حاجی احمد؛ علی جعفری؛ یاسین فداکار ناورودی


2. کاربرد الکتریسیته در ادوات کشاورزی و امکان سنجی تأمین توان ارتعاشی یک زیرشکن ارتعاش دورانی از سامانه‏ی الکتریکی تراکتور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22059/ijbse.2020.301023.665298

بهروز گودرزی؛ نواب کاظمی؛ بهرام رشیدی؛ محمدامین آسودار


3. توسعه الگوریتم یادگیری عمیق به منظور تشخیص و طبقه‌بندی هوشمند گونه‌های ماهی کپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22059/ijbse.2020.303334.665313

امین طاهری گراوند؛ امین نصیری؛ اشکان بنان


4. طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه میدان الکتریکی ضربانی برای فرآوری مواد غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1399

10.22059/ijbse.2020.299417.665291

مهدی نوجوان؛ سعید مینایی؛ شهریار صرامی


5. بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و زنده ‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک در دسر بر پایه ارده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22059/ijbse.2020.296362.665268

فاطمه خاجی؛ تینا فرخیان؛ زینب السادات ابراهیم زاده موسوی؛ سید هادی رضوی؛ حسین کیانی


6. تغییرات مشخصه‌های عملکردی یک موتور بنزینی با استفاده از سوخت‌های گازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.22059/ijbse.2020.295693.665262

محمدرضا سیفی؛ زهرا قربانی؛ سید رضا حسن بیگی؛ محمود کریمی


7. ارزیابی چرخه حیات (LCA) تولید کلزای پائیزه (Brassica napus L.) در استان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

10.22059/ijbse.2021.312775.665355

رحیم عسگری؛ سید محمد باقر حسینی؛ محمدرضا جهانسوز؛ امیر بهزاد بذرگر


8. مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند اولترافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر دما و اختلاف فشار در عرض غشاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22059/ijbse.2021.315326.665371

مرتضی کاشانی نژاد؛ سید محمد علی رضوی


9. دانش مقایسه ای تأثیر زانتان و ساکارز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و مورفولوژیکی نشاسته‌ های گندم و ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22059/ijbse.2021.315241.665370

ایدا ذوالعلمین؛ سارا موحد؛ محمد حسین عزیزی؛ حسین احمدی چناربن


10. بررسی تغییرات شاخص‌های شیمیایی اکسیداسیون روغن آفتابگردان حاوی اسانس رزماری طی انبارداری تسریع شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22059/ijbse.2021.312722.665354

رضا فرهمندفر؛ سینا مولائی


11. بررسی و رتبه بندی پارامترهای چابکی زنجیره توزیع تعاونی کمباین داران استان فارس با استفاده از رویکرد تاپسیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/ijbse.2021.308690.665331

محمد شریفی؛ نجمه توکلی؛ اسداله اکرم


12. توسعه خشک‌کن مایکروویو- جریان هوای گرم با سامانه کنترل چگالی توان برای مدل سازی سینتیک خشک شدن برگه موز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/ijbse.2021.310800.665344

معصومه سبزواری؛ ناصر بهروزی خزاعی؛ حسین درویشی


13. طراحی و ساخت یک بوامتر اندازه گیری مشخصات تغییر شکل خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

10.22059/ijbse.2021.318526.665385

هوشنگ محبوب ینگجه؛ عارف مردانی کرانی


14. طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد دستگاه فندق شکن مخروطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.22059/ijbse.2021.319365.665391

علی ماشاءاله کرمانی؛ حسین مافی


15. بررسی راهبرد برون‌سپاری عملیات تهیه‌زمین برای کشت نیشکر (مطالعه‌ موردی: شرکت‌های کشت و صنعت دعبل خزاعی و امیرکبیر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.22059/ijbse.2021.315501.665372

فاطمه عزیزی؛ نسیم منجزی؛ محمد جواد شیخ داوودی؛ محسن سلیمانی


16. تولید و بررسی خصوصیات فیزیکومکانیکی و ضدمیکروبی فیلم کیتوزان- گوار دی‌آلدئیدی حاوی عصاره رزماری جهت بسته بندی فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22059/ijbse.2021.321934.665403

لیلا یاوری معروفی؛ نسیم شهابی؛ مرجان قربانی


17. ساخت استخر خورشیدی و ارزیابی عملکرد آن با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22059/ijbse.2021.318968.665388

احسان فارسیجانی؛ حسین مبلی؛ مرتضی آغباشلو