طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد دستگاه فندق شکن مخروطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مدرس و سرپرست کارگاه ماشین ابزار هنرستان فنی شهید چمران قزوین

چکیده

در این تحقیق به منظور شکستن پوست سخت و خشبی فندق و خارج کردن مغز به صورت سالم و کامل از آن، دستگاه فندق‌شکن مخروطی با محور عمودی طراحی، ساخت و ارزیابی گردید. اساس کار دستگاه برای انجام این فرآیند بر اساس دو پوستۀ مخروطی هم محور است که مخروط خارجی روی شاسی ثابت و مخروط داخلی با محور عمودی دارای حرکت دورانی است. ارزیابی عملکرد با سه فاکتور، رطوبت فندق در دو سطح 5/8 و 5 درصد، طبقۀ اندازۀ فندق در سه سطح اندازه‌بندی ریز (کوچک‌تر از 14)، متوسط (بزرگ‌تر از 14 و کوچک‌تر از 16) و درشت (بزرگ‌تر از 16) و سه سطح سرعت دورانی 150، 200 و 250 دور در دقیقه انجام شد. به طور کلی درصد فندق سالم در رطوبت‌های 5 و 5/8 به ترتیب 12/86 و 10/92 درصد بود. عملکرد دستگاه برای طبقه اندازهای ریز، متوسط و به ترتیب 23/87، 53/89 و 57/90 درصد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design, Construction, and Performance Evaluation of a Conical Hazelnuts Cracker Machine

نویسندگان [English]

  • Ali mashaallah Kermani 1
  • Hossein Mafi 2
1 Department of Agro-technology Engineering,, Aburaihan Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Teacher and supervisor of the machine tool workshop, Shahid Chamran Technical High School, Qazvin
چکیده [English]

In this research, to breaking the hard woody skin of hazelnuts to obtain whole and healthy kernels the conical hazelnut cracker prototype machine with the vertical shaft was designed, constructed, and evaluated. The working principle used for this process was based on two coaxial conical shells, which the external shell was fixed on the chassis, and the internal shell named rotor was driven by a vertical shaft. Evaluation of machine performance was conducted as a factorial experiment in the form of a CRD with three factors, MC in two levels of 5% and 8.5% (w.b.), hazelnut size class in three levels of small (size<14 mm), medium (14 mm≤size<16 mm) and large (size ≥16 mm), and the rotor rotational speeds at three levels of 150, 200 and 250 rpm. Results showed that moisture content and size class have significant effects on the percent of the whole kernel and overall losses at the level of 1%, but the speed of rotor had no significant effect. In general, the percentage of the whole hazelnuts at 5 and 8.5% were 86.12 and 92.10%, respectively. The performance of the cracker for the size classes of the small, medium, and large was 87.23%, 89.53, and 90.57%,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design and construction
  • Hazelnut
  • Hazelnut cracker
  • Performance Evaluation
  • Postharvest processing

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 12 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 27 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 29 خرداد 1400