راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه مقاله

 

     مجله مهندسی بیوسیستم ایران مقالات تحقیقی در زمینه‌های مرتبط با مهندسی ماشین‌ها، مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی و علوم، فناوری و مهندسی صنایع غذایی را که به زبان فارسی نوشته شده باشد و برای اولین بار منتشر می‌شود، از کلیه کشورها می‌پذیرد. رعایت دقیق راهنمای زیر در تدوین مقاله به عنوان یکی از شرایط قرارگیری آن در فرآیند داوری محسوب می‌شود.

 

 

روش نگارش

فایل شیوه نگارش مقاله را دانلود و مطالعه نمائید.

خواهشمند است گواهی اصالت و یا گزارش مشابهت یابی مقاله را از سایت سمیم نور که لینک آن در صفحه اصلی است دریافت و همراه با فایلهای مقاله بارگذاری نمائید.

   شیوه نگارش فایل مشخصات نویسندگان

شیوه نگارش مقاله

فایل تعهدنامه

فایل تعارض منافع

 

ترتیب قسمت‌ها و اصول کلی

     تیتر‌های اصلی مقاله به ترتیب عبارت خواهند بود از: عنوان، چکیده، مقدمه، مواد و روش‌ها (یا روش انجام تحقیق)، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری کلی، سپاسگزاری (اختیاری)، نمادها، منابع، و ضمائم (در صورت ضرورت). برای قالب بندی تیترها از تیتربندی استاندارد مایکروسافت ورد و حداکثر تا سه سطح استفاده شود. در موارد خاص (مانند اسامی علمی گونه‌ها) از قلم ایرانیک (Italic) استفاده شود. در ابتدای مقاله، عنوان، چکیده و واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی قرار می‌گیرد.

 

لازم به ذکر است این مجله بر اساس مجوز وزارت متبوع از مقالات مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه بررسی اولیه و داوری و مبلغ سه میلیون ریال بابت پذیرش و انتشار دریافت می‌کند که باید از طریق درگاه بانکی در سامانه واریز شود.