راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه مقاله

 

     مجله مهندسی بیوسیستم ایران مقالات تحقیقی در زمینه‌های مرتبط با مهندسی ماشین‌ها، مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی و علوم، فناوری و مهندسی صنایع غذایی را که به زبان فارسی نوشته شده باشد و برای اولین بار منتشر می‌شود، از کلیه کشورها می‌پذیرد. رعایت دقیق راهنمای زیر در تدوین مقاله به عنوان یکی از شرایط قرارگیری آن در فرآیند داوری محسوب می‌شود.

 

 

روش نگارش

    قلم  فارسی نازنین 12 و قلم لاتین تایمز نیو رومن 10  انتخاب شود. نام نگارنده و یا نگارندگان مورد استناد و نام‌های خاص به زبان اصلی نوشته می‌شود. در مورد سایر نام‌ها و اصطلاحات خارجی ابتدا معادل فارسی (در صورت وجود) ذکر می‌شود و صورت خارجی آن در پرانتز قرار می‌گیرد. مقاله باید با نرم‌افزار مایکروسافت ورد حروف چینی شده و با رعایت کلیه موارد ذکر شده در این راهنما از حداقل 5000 و حداکثر 8000 کلمه تجاوز نکند. همچنین لازم است مقاله حتما در فایل template زیر و طبق تنظیمات آن تهیه و ارسال شود. تمامی مقالات باید به صورت تک ستونه تنظیم شوند. در چکیده حداقل 200 و حداکثر 250 کلمه استفاده شود. و چکیده حتما دارای اطلاعات کمی (عددی) مرتبط با اهداف مطالعه باشد. چکیده فارسی و انگلیسی مطابقت کامل داشته باشد. تعداد جداول و شکل ها (اعم از نمودار، قلوچارت و تصاویر) حداقل 6 و حداکثر 10 عدد باشد. فاصله خطوط در مقاله double باشد.

فایل تمپلت مقاله

فایل راهنمای استفاده از تمپلت

فایل تعهدنامه

فایل تعارض منافع

در ضمن از تمام مقالات جهت بررسی اولیه مبلغ یک میلیون و پانصدهزار  ریال دریافت میگردد که خواهشمند است فیش واریزی آن به حساب غیرقابل برداشت دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی  واریز و اسکن فیش را به همراه مقاله با عنوان فایل تکمیلی اضافه ارسال نمائید. لازم به ذکر است شماره حساب، شماره شبا و شماره شناسه واریز در بالای صفحه اصلی سایت درج شده است.

 

 

ترتیب قسمت‌ها و اصول کلی

     تیتر‌های اصلی مقاله به ترتیب عبارت خواهند بود از: عنوان، چکیده، مقدمه، مواد و روش‌ها (یا روش انجام تحقیق)، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری کلی، سپاسگزاری (اختیاری)، نمادها، منابع، و ضمائم (در صورت ضرورت). برای قالب بندی تیترها از تیتربندی استاندارد مایکروسافت ورد و حداکثر تا سه سطح استفاده شود. در موارد خاص (مانند اسامی علمی گونه‌ها) از قلم ایرانیک (Italic) استفاده شود. در ابتدای مقاله، عنوان، چکیده و واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی قرار می‌گیرد. فایل word مقاله که با عنوان مشخصات نویسندگان بارگذاری می شود باید شامل متن کامل مقاله  با ذکر نام  نویسندگان ، مرتبه علمی و محل اشتغال به همان صورتی که در مقاله باید ظاهر شود به زبان فارسی و انگلیسی تهیه و ارسال شود. pdf فایل اصل مقاله با عنوان فایل اصل مقاله بدون ذکر نام نویسندگان بارگذاری شود.

عنوان

     عنوان مقاله باید کوتاه و گویای موضوع تحقیق بوده و از 15 کلمه تجاوز ننماید. عنوان باید بالای صفحه چکیده ذکر گردد.

چکیده فارسی و واژه‌های کلیدی

     چکیده باید به صورت مجموعه‌ای فشرده و گویا از مقاله با تاکید بر روش کار و نتایج و بدون اشاره به فرمول، شکل یا مرجع تنظیم شده باشد و تعداد کلمات آن نباید از 250 کلمه تجاوز نماید. مقالات پذیرفته شده در مرحله نهایی باید چکیده تصویری تهیه و ارسال نمایند. پس از چکیده، بین سه تا پنج کلمه به عنوان واژه‌های کلیدی (واژه‌هایی که در عنوان تکرار نشده باشند) گنجانده شود.جهت تفکیک واژه های کلیدی از "،" استفاده شود.

مقدمه

     مقدمه باید شامل معرفی موضوع پژوهش و ضرورت انجام آن بوده و در آن به پیشینه پژوهش‌های مرتبط ارجاع و در بخش پایانی هدف از انجام پژوهش به وضوح قید گردد.

مواد و روش‌ها (یا روش انجام تحقیق)

     در این قسمت باید به شرح مواد مورد استفاده و روش‌های به‌کار رفته در پژوهش پرداخت. از ذکر کامل روش‌های اقتباس شده خودداری و تنها به ارائه اصول و ذکر منبع اکتفا گردد.

نتایج و بحث

     نتایج تحقیق در قالب متن، جداول, نمودارها و تصاویر ارائه می‌شود. اطلاعات نباید در قالب جدول و نمودار تکرار شود. در تنطیم جداول نباید از خطوط افقی و عمودی استفاده کرد مگر در بالا و پایین سطر اول جدول و پایین آخرین سطر آن. هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط باشد. توضیحات اضافی عنوان و متن جدول با استفاده از نماد ستاره (*) در بالا و سمت چپ جمله یا عدد مورد نظر و توضیح در پانوشت جدول با اندازه قلم  مشخص می‌شود. عنوان جدول در بالای آن قرار می‌گیرد و با کلمه جدول، شماره آن و خط تیره شروع می‌شود. شکل‌ها شامل تصاویر و کارهای ترسیمی است و باید دارای وضوح و خوانایی مطلوب باشند. عرض شکل‌ها نباید از 5/7 و یا 16 سانتی‌متر تجاوز کند. عنوان تصاویر و نمودارها در پایین آن قرار می‌گیرد و با کلمه شکل، شماره آن و خط تیره شروع می‌شود. روابط باید شماره‌گذاری شوند و ارجاع به جداول، شکل‌ها، و روابط در متن با شماره مورد یاد شده داخل پرانتز صورت می‌گیرد. نتایج ذکر شده را باید با بحث‌های متناسب همراه نمود و یافته‌های پژوهش باید با استناد به یافته‌های مشابه سایر پژوهشگران مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرند.

نتیجه گیری کلی

     در این بخش نتیجه گیری کلی از مقاله در حد یک تا دو بند ارائه می‌شود. این بخش باید مستقل و بدون نیاز به مراجعه به سایر بخش‌های مقاله و منعکس کننده مهم‌ترین یافته‌ها باشد.

سپاسگزاری (اختیاری)

     از افراد خاص، سازمان‌ها و یا مؤسسات پژوهشی با ذکر دلیل، حداکثر در چهار سطر، می‌توان سپاسگزاری نمود.

معرفی نمادها

     نمادهای به کار رفته در روابط, شکل‌ها و جداول مقاله باید تعریف شده و به ترتیب حروف الفبای انگلیسی و سپس الفبای لاتین مرتب سازی شوند.

عنوان و چکیده انگلیسی

     عنوان مقاله و چکیده (Abstract) به زبان انگلیسی، باید متناظر با چکیده فارسی باشد. پس از چکیده، بین سه تا پنج کلمه به عنوان واژه‌های کلیدی (Keywords) (واژه‌هایی که در عنوان تکرار نشده باشند) گنجانده شود.

چگونگی استناد در متن و تنظیم منابع

     کلیه منابع مورد استفاده اعم از فارسی و لاتین در پایان مقاله به زبان انگلیسی برگردانده و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی اولین نگارنده مرتب می‌شوند. در انتهای منابع فارسی عبارت (In Farsi) قید می‌شود. در ارجاع به منابع باید تا جای ممکن از نام بردن افراد در شروع جمله خودداری و منابع در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شوند مانند (Mohsenin, 1986). برای جداسازی منابع در انتهای جمله از ویرگول نقطه ";" استفاده می‌شود مانند(Smith, 1999;  Samuel et al.,  2008; Smith & Samuel, 2009). چنانچه در شروع جمله به منبعی استناد شود به صورت نام (سال) انجام ‌می‌گیرد و اسامی فارسی نیز باید به لاتین و سال شمسی به میلادی برگردان شوند. نحوه ارجاع به منابع دارای یک نگارنده، دو نگارنده و چند نگارنده که در ابتدای جمله قرار می‌گیرند به ترتیب به صورت: Smith (1999)،  Smith &  Samuel  (2009) و Samuel et al. (2008) انجام می‌شود.   منابع با نام مکرر، از سال انتشار قدیم با اولویت به ترتیب یک نگارنده، دو نگارنده، و چند نگارنده و در صورت لزوم با در نظر گرفتن حرف اول نگارندگان دوم به بعد از قدیم به جدید مرتب می‌شوند. منابع با نام نگارندگان و سال انتشار یکسان باید با حروف a، b، c ...، پس از عدد سال در پرانتز، از هم متمایز شوند. ذکر منابع بی‌نام و غیر قابل دسترسی مجاز نمی‌باشد. روز و ماه باز خوانی یک سند در منابع الکترونیکی که صرفا در تارنماها موجودند باید در تنظیم آن سند قید گردد مانند Retrieved September 3. نام مجلات علمی باید به صورت کامل و با قلم ایرانیک (Italic) ذکر شوند. نام کتاب،  عنوان پروژه‌ها و مقالات غیر از مجلات علمی نیز با قلم ایرانیک ذکر می‌شوند. تنها، حرف اول عنوان و زیرشاخه‌های عنوان، بزرگ و بقیه حروف کوچک نوشته می‌شوند. چگونگی تنظیم اسناد در نمونه مثال‌های زیر ارائه شده است:

 

نمونه تنظیم کتاب‌ها (با ویرایش‌های بعدی و سه نگارنده)

Sonntag, R. E., Borgnakke, C. & Van Wylen, G. J. (2003) Fundamentals of thermodynamics (6th ed.). New York: Wiley  

 

نمونه تنظیم یک مقاله یا یک فصل در یک کتاب ویراسته(Edited book)

Badger, P. C. (1999) Solid fuels. In O. Kitani (Ed.), CIGR handbook of agricultural engineering: Energy & biomass engineering (Vol. 5). (pp. 248-288). St Joseph, MI: ASAE.

 

نمونه تنظیم یک مقاله از یک مجله با شماره صفحه مستقل در هر شماره

Mohammadzadeh, J. & Ahmadi, M. R. (2008). Optimization of olive oil extraction to enhance efficiency and quality. Journal of Agricultural Engineering Research, 9(2), 113-126. (In Farsi)

 

نمونه تنظیم یک مقاله در مجله برخط (On-line)

Tavakoli H., Rajabipour A. & Mohtasebi S. S. (2009) Moisture-dependent some engineering properties of soybean grains. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Manuscript 1110, Retrieved May 10, 2009, from http://www.cigrjournal.org/index.php/Ejournal

 

نمونه تنظیم یک سند از تارنمای (Web site) یک دانشگاه یا اداره دولتی همراه با نام نگارنده

Edwards, W. (2002 April). Farm machinery selection. Retrieved September 3, 2008, Iowa State University, University Extension, from http://www.extension.iastate.edu/Publications

 

نمونه تنظیم یک سند از تارنمای (Web site) یک دانشگاه یا اداره دولتی بدون نام نگارنده

Food and Agriculture Organization. (2000). Biodiversity: Agricultural biodiversity in FAO. Retrieved January 12, 2009, from http://www.fao.org/biodiversity.

 

نمونه تنظیم سند یک رساله‌ دکتری

Jeong, J. (2009). A practical theory of micro-solar power sensor networks. Ph. D. dissertation, University of California, Berkeley.

 

نمونه تنظیم یک سند از یک کنفرانس

Mohammadi, A., Rafiee, S., Keyhani, A. & Emam-Djomeh, Z. (2008). Mathematical modeling of drying characteristics of kiwifruit slice (cv. Hayward). In: Proceedings of 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture,
14-17 Oct., Akdeniz University, Antalya, Turkey,
pp. 853-858.

 

 

 

 

لازم به ذکر است این مجله بر اساس مجوز وزارت متبوع از مقالاتی که پذیرفته می‌شوند مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال دریافت می‌کند.