تماس با ما

نشانی: کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دفتر مجلات تخصصی

 

   کد پستی: 77871-31587         صندوق پستی 4111  

 

   تلفن و نمابر: 32227607-026

 

  پست الکترونیک :ijbse@ut.ac.ir

 

 


CAPTCHA Image