تعداد مقالات: 538
177. بررسی تأثیر فاصلة بین بذور در عملکرد آزمایشگاهی موزع غلتکی شیاردار جهت کشت ذرت

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 547-556

حسین بلانیان؛ سیدحسین کارپرورفرد؛ هادی عظیمی نژادیان


178. پیش بینی دمای هوای داخل گلخانه مجهز به سامانه ی سرمایش تبخیری با استفاده از مدل رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی در شهر کرمان)

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 567-576

محمد حسین شجاعی؛ حمید مرتضی پور؛ کاظم جعفری نعیمی؛ محمدمهدی مهارلویی


181. بررسی اثر تواما امواج فراصوت و دما بر میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز جو جوانه زده

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387

مریم یلداگرد؛ سید علی مرتضوی؛ فریده طباطبایی


183. بررسی پارامترهای موثر در آبشویی سوخت بیودیزل

دوره 40، شماره 2، زمستان 1388

مهدی فیض اله نژاد؛ برات قبادیان؛ تیمور توکلی هشجین؛ حسین باقرپور؛ علی زنوزی


184. بهینه سازی پارامترهای تاثیر گذار در تولید سوخت بیودیزل با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون

دوره 41، شماره 1، تابستان 1389

حسین باقرپور؛ برات قبادیان؛ تیمور توکلی هشجین؛ عباس محمدی؛ مهدی فیض اله نژاد؛ علی زنوزی


185. تحلیل اثر انرژی و اکسرژی در خشک‌کن خورشیدی با هوای اجباری برای ورقه‌های نازک گوجه‌فرنگی

دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 39-45

هادی باقری؛ اکبر عرب حسینی؛ محمدحسین کیانمهر


186. تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی تخمه آفتابگردان رقم آذر گل

دوره 42، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 43-51

رسول خدابخشیان کارگر؛ باقر عمادی؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ محمدحسین سعیدی راد


187. بهینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی مصرف انرژی ویژه در فرایند اکستروژن کود کمپوست به روش سطح پاسخ

دوره 44، شماره 1، بهار 1392، صفحه 45-56

عابدین ظفری؛ محمدحسین کیانمهر؛ اکبر عرب محمد حسینی


188. خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم زیست‌تخریب‌پذیر خوراکی حاصل از ثعلب

دوره 45، شماره 1، بهار 1393، صفحه 45-51

محمد اکرامی؛ زهرا امام جمعه؛ مرضیه میرزاخانی


189. بررسی اثر رطوبت و شبنم بر عملکرد پنل های خورشیدی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 49-59

علی ماشاءاله کرمانی؛ سیداحمد حسینی؛ اکبر عرب حسینی


190. بررسی اثر رطوبت و بسامد بر برخی خواص دی‌الکتریکی دو رقم شلتوک

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 51-61

محمد طهماسبی؛ رضا طباطبایی کلور؛ جعفر هاشمی


192. تصفیه فاضلاب حاصل از احیاء رزین تبادل یونی ستون های رنگبری صنعت قند با استفاده از فرآیند غشایی نانوفیلتراسیون

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 55-64

فخرالدین صالحی؛ سیدمحمدعلی رضوی؛ مصطفی شهیدی نوقابی؛ محمد الهی


193. تعیین اجزاء بخش آلی زباله جامد شهری در کرج و تأثیر آن بر پتانسیل تولید بیوگاز

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 63-76

احمدرضا صالحیون؛ محمد شریفی؛ مرتضی آغباشلو؛ حمید زیلویی؛ سعید مفتح


194. بررسی تاثیر پوشش صمغ فارسی حاوی اسانس دارچین بر عمر نگهداری دانه‌های انار

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 67-76

حسن برزگر؛ اکبر جوکار؛ مرضیه اسلامی


195. بررسی ویژگی‏های ضد اکسایشی اسانس دانۀ رازیانه (Foeniculum vulgare)و تأثیر آن بر پایداری اکسایشی روغن سویا

دوره 45، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 131-139

مونا مظاهری کلهرودی؛ علیرضا بصیری؛ حسین جلالی


196. ارزیابی مدل‏های ریاضی در بیان تأثیر دما بر جذب روغن طی فرایند سرخ‌کردن

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 135-145

حسن صباغی؛ امان محمد ضیائی فر؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهدی کاشانی نژاد؛ حبیب الله میرزایی


197. اثر تغییرات رطوبت بر خواص فیزیکی و افت فشار در بستر انجیر سبز استهبان

دوره 41، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 139-282

یاسمن امانلو؛ علی زمردیان


198. تأثیر آبگیری اسمزی بر ریزساختار، چروکیدگی، جذب مجدد آب، و ویژگی‌های حسی میوۀ "به" پیش‌تیمار‌شده با پوشش خوراکی فعال

دوره 44، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 143-153

مینا اکبریان؛ بابک قنبرزاده؛ محمود صوتی؛ جلال دهقان نیا


199. طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه خودتراز طولی و عرضی گاوآهن برگردان¬دار سوار شونده

دوره 43، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 153-161

عباس عاطفی؛ سیدحسین کارپرورفرد


200. تعیین گرمای ویژه و هدایت حرارتی اجزای انار (رقم آلک)

دوره 42، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 175-181

محمدحسین کیانمهر؛ سیدرضا حسن بیگی؛ سید حبیب‌اله هاشمی فرد دهکردی