نویسنده = شاهین رفیعی
بهبود اندازه کلوخه¬ها در عملیات شخم با استفاده از روش شناسی شش سیگما

دوره 43، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 29-35

10.22059/ijbse.2012.35204

مجید نامداری؛ شاهین رفیعی؛ علی جعفری


مدلسازی ضریب پخش رطوبت ورقه‌های نازک لیمو شیرین

دوره 42، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 183-190

محمدرضا خوانچه گردان؛ شاهین رفیعی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ سیدمهدی جعفری


استفاده از تکنیک غیرمخرب طیف سنجی FT-NIR در تعیین میزان رسیدگی خرمای شاهانی

دوره 41، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 113-232

سید احمد میره‌ای؛ سید سعید محتسبی؛ رضا مسعودی؛ شاهین رفیعی؛ آتوسا سادات عربانیان


استخراج مدل سینتیک خشک‌شدن شلتوک رقم فجر در خشک کن لایه نازک

دوره 41، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 153-312

محمود امید؛ علیرضا یدالهی نیا؛ شاهین رفیعی


خشک‌کردن ورقه‌های نازک پرتقال در خشک‌کن لایه‌نازک و انتخاب یک مدل ریاضی مناسب

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389

محمد شریفی؛ شاهین رفیعی؛ علیرضا کیهانی؛ محمود امید


تعیین مقادیر مقاومتی مؤثر در جداسازی میوة گردو از دمچه

دوره 40، شماره 2، اسفند 1388

حسین مبلی؛ علی رجبی پور؛ شاهین رفیعی؛ مجید خانعلی؛ حسن اخلاقی فر


اثر ارتعاشات حمل و نقل بر روی مدول الاستیسیته هندوانه رقم کریمسون سوئیت

دوره 40، شماره 1، شهریور 1388

فیض اله شهبازی؛ علی رجبی پور؛ سید سعید محتسبی؛ شاهین رفیعی


شبیه‌سازی عددی رطوبت دانه شلتوک (رقم علی کاظمی) در طی خشک کردن

دوره 40، شماره 1، شهریور 1388

شاهین رفیعی؛ تیمور توکلی هشجین؛ محمدهادی خوش تقاضا


بررسی خواص فیزیکی و مورفولوژیکی چهار ژنوتیپ گردو

دوره 40، شماره 1، شهریور 1388

عزیز ابراهیمی؛ محمد شریفی؛ شاهین رفیعی؛ محمدرضا فتاحی مقدم


اثر سرعت دورانی واحد خرد- له کن و دمای واحد همزن بر کیفیت و کمیت روغن زیتون استحصالی از رقم روغنی

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387

عباس اکبرنیا؛ حسین مبلی؛ اسداله اکرم؛ منوچهر حامدی؛ شاهین رفیعی


مدل‌سازی خشک شدن ورقه نازک پرتقال رقم تامسون

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387

شاهین رفیعی؛ محمد شریفی؛ علیرضا کیهانی؛ محمود امید؛ علی جعفری


مقایسه برخی خواص فیزیکی دو رقم خرمای حاج‌قنبری و شاهانی

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387

مهدی کرامت جهرمی؛ شاهین رفیعی؛ علی جعفری؛ سیدسعید محتسبی؛ رضا میراشه