نویسنده = سلیمان حسین‌پور
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی چرخۀ زندگی انرژی و تأثیرات زیست‌محیطی تولید کلزا در استان مازندران با دو رویکرد متفاوت

دوره 46، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 265-274

سیدهاشم موسوی اول؛ شاهین رفیعی؛ محمد شریفی؛ سلیمان حسین پور


2. کاربرد شبکه‏های هوش مصنوعی و استنتاج عصبی‌ فازی‌ تطبیقی برای تعیین محتوای رطوبتی برگ چای سبز براساس پارامترهای رنگی

دوره 44، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 125-133

محمد شهابی قویونلویی؛ شاهین رفیعی؛ سید سعید محتسبی؛ سلیمان حسین‌پور