کلیدواژه‌ها = تقلب
تشخیص خلال بادام درختی از خلال بادام زمینی به کمک بینی الکترونیکی

دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 61-74

10.22059/ijbse.2024.362438.665514

علی سرمیلی؛ علی نجات لرستانی؛ ناهید عقیلی ناطق


پیاده سازی و ساخت سامانۀ زبان الکترونیک به منظور تشخیص تقلب در زعفران

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 405-413

10.22059/ijbse.2015.57347

کبری حیدربیگی؛ سید سعید محتسبی؛ شاهین رفیعی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ کرامت اله رضایی؛ ماریا لوز رودریگوز-مندز