کلیدواژه‌ها = ژلاتین
تعداد مقالات: 3
2. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی وحسی دسر لبنی فرا سودمند دارای مالت جو بدون پوشینه

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 501-509

10.22059/ijbse.2016.59358

مهرناز امینی‌فر؛ سعیده میانی؛ مهران اعلمی؛ منصور غفارپور؛ فرناز دستمالچی؛ یحیی مقصودلو؛ مریم محمدی


3. جایگزینی بخشی از ژلاتین با صمغ فارسی و استفاده از کندر برای تولید پاستیل فراسودمند

دوره 42، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 121-131

سلیمان عباسی؛ سودابه محمدی؛ سمیه رحیمی