کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی
تشخیص خلال بادام درختی از خلال بادام زمینی به کمک بینی الکترونیکی

دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 61-74

10.22059/ijbse.2024.362438.665514

علی سرمیلی؛ علی نجات لرستانی؛ ناهید عقیلی ناطق


طبقه‌بندی محصول رسیده و نارس میوه توت سفید به کمک پردازش تصاویر حرارتی

دوره 51، شماره 2، تیر 1399، صفحه 397-405

10.22059/ijbse.2020.287340.665212

پارسا حیدری؛ علی حاجی احمد؛ حسین روشن قیاسی