کلیدواژه‌ها = شلتوک
مدلسازی و بهینه سازی خشک کردن شلتوک در یک خشک کن آزمایشگاهی هوای گرم-مادون قرمز بستر ارتعاشی

دوره 49، شماره 3، آبان 1397، صفحه 423-435

10.22059/ijbse.2018.242994.664993

مجتبی نصرتی؛ داریوش زارع؛ سید مهدی نصیری؛ عبدالعباس جعفری؛ محمد اقتصاد


تحلیل عوامل ضایعات شکستگی برنج در استان گیلان

دوره 47، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 765-747

10.22059/ijbse.2017.60272

مجتبی گورابجیری؛ سعید فیروزی؛ هاشم امین پناه


بررسی اثر رطوبت و بسامد بر برخی خواص دی‌الکتریکی دو رقم شلتوک

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 51-61

10.22059/ijbse.2016.58477

محمد طهماسبی؛ رضا طباطبایی کلور؛ جعفر هاشمی


استخراج مدل سینتیک خشک‌شدن شلتوک رقم فجر در خشک کن لایه نازک

دوره 41، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 153-312

محمود امید؛ علیرضا یدالهی نیا؛ شاهین رفیعی