دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 161-328 
2. شبیه سازی عددی تغییرات فشار و سرعت جریان گازهای آلاینده دامداری‌‌ها در بستر بیوفیلتر

صفحه 171-179

محمد علی اشرف؛ علی ملکی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ فرزاد مهدیه بروجنی


4. امکان سنجی استفاده از ویژگیهای خازنی برای تعیین میزان رسیدگی سیب

صفحه 203-195

علی حیاتی؛ محمدحسین رئوفت؛ سعادت کامگار؛ فیروز جهانی


5. تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی، کاربرد سطوح مختلف سوپرجاذب و بقایا بر درصد سبز شدن و عملکرد کلزای دیم

صفحه 205-213

محمود قاسمی نژاد رائینی؛ یاسمن عمیدی؛ محمد امین آسودار؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ بیژن خلیلی مقدم


6. توسعه یک سامانه ترکیبی جدید به منظور تشخیص بیماری های برگ درخت سیب

صفحه 215-225

زهره قاسمی ورجانی؛ سید سعید محتسبی؛ هادی قاسمی؛ الهام عمرانی


7. پایش تازگی گوشت قرمز با استفاده از ترکیب طیف‌نگاری دی‌الکتریک و پردازش تصویر

صفحه 227-236

امیر علی صادقپور اصفهانی؛ مجتبی نادری بلداجی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ بهرام حسین زاده


8. عوامل موثر بر برداشت ماشینی پسته در ایران (مطالعه موردی استان کرمان)

صفحه 237-248

سعید فیروزی؛ محمدعلی رستمی؛ محمدجواد رمضانی؛ امیرحسین بازیار


12. کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) در طراحی بهینه صفحه جاذب خشک‌کن خورشیدی

صفحه 285-294

مهرنوش متحیر رزداری؛ اکبر عرب حسینی؛ هادی صمیمی اخیجهانی؛ مرتضی خشه چی