نویسنده = حسن ذکی دیزجی
بهینه‌سازی چند هدفه تخصیص مکانیزاسیون پایدار در سامانه‌های محلول‌پاشی و برداشت محصول برنج

دوره 53، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 357-378

10.22059/ijbse.2023.346979.665495

محمد علی هرمزی؛ حسن ذکی دیزجی؛ هوشنگ بهرامی؛ مهدی شریف یزدی؛ نسیم منجزی


امکان سنجی تشخیص واریتههای مختلف نیشکر با تکنیک بینی‌الکترونیک در شربت نیشکر

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-10

10.22059/ijbse.2019.287027.665209

عبداله ادیب زاده؛ حسن ذکی دیزجی؛ ناهید عقیلی ناطق