موضوعات = صنایع غذایی
تعداد مقالات: 70
1. بررسی استفاده از ژل کمپلکس ایزوله پروتئین سویا-نانو فیبر سلولز بعنوان مقلد چربی در تولید سس مایونز کم‌چرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

10.22059/ijbse.2020.301308.665301

محمد نوشاد؛ بهروز علیزاده؛ پریسا قاسمی


2. مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند اولترافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر دما و اختلاف فشار در عرض غشاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22059/ijbse.2021.315326.665371

مرتضی کاشانی نژاد؛ سید محمد علی رضوی


3. هیدرولیز آنزیمی امعا و احشا ماهی سفید دریای خزر(Caspian kutum)و بررسی خواص آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22059/ijbse.2020.300852.665303

مونا عزیزی؛ انوشه شریفان؛ ابراهیم حسینی؛ عبدالله قوامی


6. بررسی تأثیر درجه حرارتهای مختلف نگه‌داری بر ترکیبات آرومای پنیر پروبیوتیک UF

دوره 50، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 909-926

10.22059/ijbse.2019.278899.665176

مرجان تاجیک احمد آبادی؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ شیلا برنجی


9. خواص تغذیه‌ای مکمل غذای کودک تولید شده از حبوبات جوانه زده

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 633-642

10.22059/ijbse.2019.279148.665177

انوار یاسر؛ کرامت الله رضایی؛ مریم سلامی؛ سوری اورومئی


12. مقایسه کاربرد ستون‌های مختلف برای آنالیز آکریلامید در چیپس سیب زمینی با روش کروماتوگرافی مایع

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 223-239

10.22059/ijbse.2018.261403.665072

بابک سامانی پور؛ مریم جلیلی؛ کرامت الله رضایی؛ فتانه شکرالهی


14. اثر پیش تیمار خشک کردن بر برخی ویژگی های کیفی در بامیه قنادی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 525-532

10.22059/ijbse.2018.134668.664670

خاطره داننده؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ سید هادی پیغمبردوست؛ ناصر همدمی


17. استفاده از میکروسکوپ نوری اپی فلورسانس (EFLM) برای ارزیابی فعالیت مخمر نانوایی (ساکارومایسس سرویسیا) و مقایسه آن با روشهای متداول

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 467-474

10.22059/ijbse.2017.63812

سیدهادی پیغمبردوست؛ زهرا کسائی؛ محمدرضا دادپور؛ میر حسن موسوی؛ عارف اولادغفاری


19. بهینه سازی تولید بیوپلیمر پولولان توسط Aureobasidium pullulans از ضایعات انار

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 319-327

10.22059/ijbse.2017.232470.664935

حمیرا میرزایی؛ فرامرز خدائیان؛ محمد جوان نیکخواه


20. تأثیر بسته‌بندی‌های فویل آلومینیوم و کاغذ روغنی بر خواص فیزیکی‌شیمیایی، بافتی، میکروبی و حسی بستنی‌خشک

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 792-781

10.22059/ijbse.2017.61992

جواد حصاری؛ نگار راوش؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ سید عباس رافت


21. اثر نانوذرات رس بر خواص ساختاری و حرارتی فیلم‌های نانوبیوپلیمری بر پایه کفیران

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 441-449

10.22059/ijbse.2016.59350

فرامرز خدائیان؛ سهیلا اسمی؛ سید سعید حسینی


22. ترک خوردگی تنشی شلتوک تحت تأثیر شرایط فرآیندهای خشک کردن و استراحت‌دهی

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 278-269

10.22059/ijbse.2016.58776

مرتضی صادقی؛ علی قاسمی؛ سیداحمد میره ای


23. مدل‌سازی فازی- عصبی و سطح پاسخ آبگیرى اسمزی دانه‌های انار

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 243-255

10.22059/ijbse.2016.58774

محمد گنجه؛ سید مهدی جعفری؛ سجاد قادری


24. اثر شرایط تولید بر بازده و ویژگی نیوزوم های حاوی رنگ کانتاگزانتین طبیعی

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-19

10.22059/ijbse.2016.58473

مریم رواقی؛ سید هادی رضوی؛ سید محمد موسوی