شماره جاری: دوره 50، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 749-1004 
9. استخراج هیومیک اسید از پسماندهای کمپوست قارچ به کمک تیمار قلیایی و فراپالایش غشایی

صفحه 847-861

رسول تاجی نیا؛ محمدحسین کیانمهر؛ احسان سرلکی؛ علی شریف پاقلعه؛ حسین میر سعید قاضی


14. بررسی تأثیر درجه حرارتهای مختلف نگه‌داری بر ترکیبات آرومای پنیر پروبیوتیک UF

صفحه 909-926

مرجان تاجیک احمد آبادی؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ شیلا برنجی


20. ساخت و ارزیابی سامانه خبره تشخیص حمله زنبورخوار به کندو به منظور کاهش تلفات

صفحه 991-1004

زهرا عبداله زارغ؛ نواب کاظمی؛ سامان آبدانان مهدی زاده