موضوعات = مکانیزاسیون
تعداد مقالات: 35
1. بررسی و رتبه بندی پارامترهای چابکی زنجیره توزیع تعاونی کمباین داران استان فارس با استفاده از رویکرد تاپسیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22059/ijbse.2021.308690.665331

محمد شریفی؛ نجمه توکلی؛ اسداله اکرم


2. بررسی راهبرد برون‌سپاری عملیات تهیه‌زمین برای کشت نیشکر (مطالعه‌ موردی: شرکت‌های کشت و صنعت دعبل خزاعی و امیرکبیر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.22059/ijbse.2021.315501.665372

فاطمه عزیزی؛ نسیم منجزی؛ محمد جواد شیخ داوودی؛ محسن سلیمانی


8. ارزیابی عملکرد نمایندگی‌های فروش ماشین‌های کشاورزی برنج با استفاده از مدل SCOR و روش DEA

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 281-292

10.22059/ijbse.2018.262708.665079

مرتضی زنگنه؛ نرگس بنائیان؛ سید حسین پیمان؛ مهدی خانی


10. ارزیابی انرژی مصرفی و هزینههای پیش‌گیرانه زیست محیطی تولید کمپوست از زباله‌های جامد شهری شهرستان رشت

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 43-55

10.22059/ijbse.2018.251669.665036

لیلا بهروزنیا؛ محمد شریفی؛ سیدهاشم موسوی اول؛ هما حسین زاده بندبافها


11. بررسی شاخص های انرژی و اثرات زیست‌محیطی تولید نان صنعتی به روش چرخه حیات

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 155-168

10.22059/ijbse.2018.242070.664989

علی حاجی احمد؛ فاطمه میرباذل؛ فاطمه سلکی چشمه سلطانی؛ سیدحسن پیشگرکومله


14. بررسی تأثیر شرایط مزرعه و محصول بر عملکرد مزرعه‌ای کمباین در برداشت گندم

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 513-524

10.22059/ijbse.2018.251190.665033

محمود قاسمی نژاد رائینی؛ محمد فرامهر؛ عباس عبدشاهی


15. عوامل موثر بر برداشت ماشینی پسته در ایران (مطالعه موردی استان کرمان)

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 237-248

10.22059/ijbse.2018.237546.664968

سعید فیروزی؛ محمدعلی رستمی؛ محمدجواد رمضانی؛ امیرحسین بازیار


16. ارزیابی عملکرد و هزینه‌ی روش‌های شیردوشی سنتی و مکانیزه‌‌ی گاو شیری

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-34

10.22059/ijbse.2017.138776.664695

افشین مرزبان؛ عبداله حیاتی؛ محمد امین آسودار


18. تعیین اثرات زیست محیطی در تولید کلزا به روش ارزیابی چرخه حیات، مطالعه موردی: استان اردبیل

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 517-526

10.22059/ijbse.2017.218793.664864

کامران خیرعلی پور؛ حمید جعفری ثمرین؛ محسن سلیمانی


24. بررسی رگرسیونی عوامل فنی بر بادبردگی و قطر قطرات در سمپاشی با روش آزمایشگاهی و نرم‏افزاری

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 109-101

10.22059/ijbse.2017.61565

فائزه بهزادی پور؛ محمود قاسمی نژاد رائینی؛ محمد امین آسودار؛ افشین مرزبان؛ سامان آبدانان مهدی زاده


25. ارزیابی چرخه زندگی محصول رب گوجه‌فرنگی (مطالعه موردی: استان البرز)

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 688-677

10.22059/ijbse.2017.60262

سیدحسن پیشگرکومله؛ اسداله اکرم؛ علیرضا کیهانی