موضوعات = مکانیزاسیون
بررسی اثرات زیست محیطی دو مسیر استفاده از ضایعات تولید گوشت مرغ در استان گیلان

دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 15-31

10.22059/ijbse.2023.364574.665520

شمسی سودمندمقدم؛ محمد شریفی؛ مجید خانعلی؛ هما حسین زاده بندبافها


بهینه‌سازی تولید بریکت‌ سوختی از ضایعات هرس درختان شهری و چمن

دوره 53، شماره 2، تیر 1401، صفحه 195-214

10.22059/ijbse.2022.339335.665472

ایمانعلی مامانی؛ محمد حسین آق خانی؛ مهدی خجسته پور؛ عباس روحانی


ارزیابی عملکرد نمایندگی‌های فروش ماشین‌های کشاورزی برنج با استفاده از مدل SCOR و روش DEA

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 281-292

10.22059/ijbse.2018.262708.665079

مرتضی زنگنه؛ نرگس بنائیان؛ سید حسین پیمان؛ مهدی خانی


ارزیابی انرژی مصرفی و هزینههای پیش‌گیرانه زیست محیطی تولید کمپوست از زباله‌های جامد شهری شهرستان رشت

دوره 50، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 43-55

10.22059/ijbse.2018.251669.665036

لیلا بهروزنیا؛ محمد شریفی؛ سیدهاشم موسوی اول؛ هما حسین زاده بندبافها


بررسی شاخص های انرژی و اثرات زیست‌محیطی تولید نان صنعتی به روش چرخه حیات

دوره 50، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 155-168

10.22059/ijbse.2018.242070.664989

علی حاجی احمد؛ فاطمه میرباذل؛ فاطمه سلکی چشمه سلطانی؛ سیدحسن پیشگرکومله


بررسی تأثیر شرایط مزرعه و محصول بر عملکرد مزرعه‌ای کمباین در برداشت گندم

دوره 49، شماره 3، آبان 1397، صفحه 513-524

10.22059/ijbse.2018.251190.665033

محمود قاسمی نژاد رائینی؛ محمد فرامهر؛ عباس عبدشاهی


عوامل موثر بر برداشت ماشینی پسته در ایران (مطالعه موردی استان کرمان)

دوره 49، شماره 2، تیر 1397، صفحه 237-248

10.22059/ijbse.2018.237546.664968

سعید فیروزی؛ محمدعلی رستمی؛ محمدجواد رمضانی؛ امیرحسین بازیار


ارزیابی عملکرد و هزینه‌ی روش‌های شیردوشی سنتی و مکانیزه‌‌ی گاو شیری

دوره 49، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 27-34

10.22059/ijbse.2017.138776.664695

افشین مرزبان؛ عبداله حیاتی؛ محمد امین آسودار


بررسی رگرسیونی عوامل فنی بر بادبردگی و قطر قطرات در سمپاشی با روش آزمایشگاهی و نرم‏افزاری

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 109-101

10.22059/ijbse.2017.61565

فائزه بهزادی پور؛ محمود قاسمی نژاد رائینی؛ محمد امین آسودار؛ افشین مرزبان؛ سامان آبدانان مهدی زاده