طراحی و ساخت دستگاه اپتوالکترونیک جداساز میوه‌ ها براساس رنگ

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق، ارائه یک روش مناسب جهت تشخیص و جداسازی میوه‌ ها بر اساس رنگ می‌باشد. بنابراین، طرحی جدید از یک دستگاه جداساز محصول بر اساس رنگ، طراحی و یک نمونه از آن ساخته و ارزیابی شد. این دستگاه شامل یک هد اپتیک است که وظیفه ایجاد تصویر محصول را بر عهده دارد. داده‌های خروجی هد اپتیک در یک سیستم کنترل الکترونیکی، پردازش شده و فرمانی مبنی بر حذف یا عدم حذف محصول، با توجه به رنگ تشخیص داده شده به یک مکانیزم بیرون‌‌انداز الکترومکانیکی ارسال می‌کند و عمل جداسازی صورت می‌گیرد. آزمایش‌های انجام شده به منظور بررسی عملکرد سیستم و تأثیر عواملی مانند نوع محصول و شدت نور محیط بر دقت دستگاه، نشان داد که اثر تک تک این پارامترها و همچنین اثر متقابل آنها بر دقت دستگاه معنی‌دار نیست. به عبارت دیگر، دستگاه برای جداسازی میوه‌ها مناسب بوده و عملکرد آن بی‌تأثیر از نور محیط و نوع محصول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Development of an Optoelectronic Sorting System as Based on Fruit Color

نویسندگان [English]

  • Saeid minaei
  • Bahareh Jamshidi
  • Shahriar Sarami
  • Mohamad hadi Khoshtaghaza
چکیده [English]

The objective of this research was to develop a suitable method for color sorting of fruits. Accordingly, a color-sorting system was designed and a prototype developed and then tested. This system includes an optic head which is designed to develop a reflection of the fruit. Output of the head is then processed in an electronic control system which generates the appropriate signal for ejection or admittance of the fruit in accordance with its color. This is accomplished by sending the signal to an electrical ejector mechanism that effects the sorting operation. Tests were conducted to check the system's performance and to study the effect of some such parameters as type of fruit and ambient light intensity on accuracy of the system. Results indicated that main and interaction effects of these parameters on accuracy, are not significant. Hence, this system is suitable for sorting of fruits, with its performance not being affected by either fruit type or ambient light intensity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • design
  • Development
  • Fruits
  • Optoelectronic
  • sorting
  • Vegetables