شماره‌های پیشین نشریه

ماشینهای کشاورزی تابستان 1399، صفحه 235-405 علوم و صنایع غذایی تابستان 1399، صفحه 407-484 ماشینهای کشاورزی بهار 1399، صفحه 1-170 علوم و صنایع غذایی بهار 1399، صفحه 171-234

تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

37

تعداد مقالات

554

تعداد نویسندگان

1,132

تعداد مشاهده مقاله

549,472

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

460,868

نسبت مشاهده بر مقاله

991.83

نسبت دریافت فایل بر مقاله

831.89

تعداد مقالات ارسال شده

1,016

تعداد مقالات رد شده

285

تعداد مقالات پذیرفته شده

436

درصد پذیرش

43

زمان پذیرش (روز)

190

تعداد پایگاه های نمایه شده

4

تعداد داوران

582

خواهشمند است قبل از ارسال فایل صفحه راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه نمائید. تمامی فایلها باید در فایل تمپلت و طبق تنظیمات آن ارسال شود. حتی الامکان از ارسال مقالات تکمیلی اضافی خودداری نمائید. اسامی و سمت تمامی نویسندگان باید به طور کامل هم به فارسی و هم به انگلیسی در فایل مشخصات نویسندگان آورده شود.

جهت پیگیری تلفنی مقالات فقط روزهای یکشنبه از ساعت 8 تا 12 تماس حاصل نمائید.

خواهشمند است جهت استفاده بهینه از سامانه، از مرورگر فایرفاکس استفاده نمائید. چنانچه در باز شدن صفحات دچار مشکل شدید جهت رفع اشکال از کلید Ctrl+F5 استفاده نمائید.

 عنوان خلاصه استاندارد: Iran J biosys. Eng

 ترتیب انتشار: فصلنامۀ  علمی-پژوهشی

 زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

 میانگین زمان داوری: 8 هفته

 نرخ پذیرش: 0.40 (40 درصد)

 تماس تلفنی با نشریه: خواهشمند است پیام خود را به همراه شماره مقاله و اسم روی پیامگیر بگذارید تا در اولین فرصت رسیدگی شود.

  هزینه داوری: 100،000 تومان برای نویسندگان ایرانی

 هزینه انتشار: 100،000 تومان برای نویسندگان ایرانی

شماره حساب: 4001070503014262 (شماره حساب مربوط به بانک مرکزی می باشد و پرداختها باید از طریق پرداخت پایا انجام شود، لازم به ذکر است عدم استفاده از شناسه واریز به منزله عدم پرداخت می باشد)

شماره شبا:  560100004001070503014262

شناسه واریز: 306070581140107000000007140202

(پرداختهای اینترنتی نیز مورد قبول می باشد)

شماره جاری: دوره 51، شماره 2، علوم و صنایع غذایی، تابستان 1399، صفحه 407-484 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-4803
شاپا الکترونیکی
2423-7841

ابر واژگان