بر اساس موضوعات

برای مشاهده مقالات مرتبط با موضوع، روی نام موضوع کلیک کنید.
آلتراسونیک در کشاورزی
ارزیابی ماشینها
استخراج مواد موثره گیاهان و کاربردهای آنها
استفاده از انرژی های تجدید پذیر نظیر بیوگاز و یا بررسی تغییرات اقلیمی در حوزه های دامپروری
استفاده از گیاهان دارویی در تغذیه دام و طیور و استفاده از اسانس یا روغن های فرار در فرآورده های لبنی
الکترواسپری نانو ذرات
الکترونیک
الگوریتم ژنتیک
المان محدود
انتقال حرارت
انرژی
انرژیهای نو
انزژیهای تجدیدپذیر
بازیافت و ضایعات
بررسی خواص مکانیکی و حرارتی مواد
بررسی سیستمهای تلفیقی کشاورزی - دامپروری در جهت کاهش هزینه های اقتصادی - اجتماعی و زیست محیطی
بسته بندی مواد غذایی
بسته بندیهای پلیمری
بکارگیری اسانسها در نگهداری مواد غذایی
بهینه سازی مصرف انرژی
بیودیزل
بیوسوخت
بیوسیستم
پردازش تصویر و ماشین بینایی
پس از برداشت
تحلیل و بهینه سازی کارایی سیستمهای کشاورزی
ترامکانیک، مکانیک ماشینهای برون جاده ای
تست، ارزیابی و بهینه سازی ماشینها و ادوات
تعمیر و نگهداری و پایش وضعیت
تکنولوژی انتقال مواد کشاورزی
تکنولوژی غلات
خاک ورزی و رابطه ماشین و خاک
خشک کردن
خواص محصولات
خواص مکانیکی، رئولوژی و فیزیکی
دینامیک
رئولوژی
رابطه ماشین و خاک
رباتیک و اتوماسیون
روش اجزای محدود
زبان و بینی الکترونیک
زیست توده
سامانه های کنترل خودکار
سیستمهای فازی
شبکه عصبی
صدا و ارتعاش
صدمات مکانیکی
صنایع غذایی
طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی
غذاهای فراسودمند
کاربرد میکروارگانیزمها در فراورده های تخمیری و غیرتخمیری
کامپوزیتهای پلیمری و مهندسی پلیمر
کشاورزی دقیق
کنترل کیفی و تکنیکهای غیر مخرب اندازه گیری کیفیت
کیفیت مواد کشاورزی و غذایی
لبنیات
ماشین بینایی
مدلسازی
مدیریت انرژی
مکاترونیک
مکانیزاسیون
مکانیک ماشینهای کشاورزی
مهندسی گلخانه
میدان الکتریکی ولتاژ بالا
میکروجلبک
نانوتکنولوژی
نگهداری مواد غذایی
هوش مصنوعی