بر اساس موضوعات

برای مشاهده مقالات مرتبط با موضوع، روی نام موضوع کلیک کنید.
ارزیابی ماشینها
استخراج مواد موثره گیاهان و کاربردهای آنها
استفاده از انرژی های تجدید پذیر نظیر بیوگاز و یا بررسی تغییرات اقلیمی در حوزه های دامپروری
استفاده از گیاهان دارویی در تغذیه دام و طیور و استفاده از اسانس یا روغن های فرار در فرآورده های لبنی
آلتراسونیک در کشاورزی
الکترواسپری نانو ذرات
الکترونیک
الگوریتم ژنتیک
المان محدود
انتقال حرارت
انرژی
انرژیهای نو
انزژیهای تجدیدپذیر
بازیافت و ضایعات
بررسی خواص مکانیکی و حرارتی مواد
بررسی سیستمهای تلفیقی کشاورزی - دامپروری در جهت کاهش هزینه های اقتصادی - اجتماعی و زیست محیطی
بسته بندی مواد غذایی
بسته بندیهای پلیمری
بکارگیری اسانسها در نگهداری مواد غذایی
بهینه سازی مصرف انرژی
بیودیزل
بیوسیستم
بیوسوخت
پردازش تصویر و ماشین بینایی
پس از برداشت
تحلیل و بهینه سازی کارایی سیستمهای کشاورزی
ترامکانیک، مکانیک ماشینهای برون جاده ای
تست، ارزیابی و بهینه سازی ماشینها و ادوات
تعمیر و نگهداری و پایش وضعیت
تکنولوژی انتقال مواد کشاورزی
تکنولوژی غلات
خاک ورزی و رابطه ماشین و خاک
خشک کردن
خواص محصولات
خواص مکانیکی، رئولوژی و فیزیکی
دینامیک
رابطه ماشین و خاک
رباتیک و اتوماسیون
روش اجزای محدود
رئولوژی
زبان و بینی الکترونیک
زیست توده
سامانه های کنترل خودکار
سیستمهای فازی
شبکه عصبی
صدا و ارتعاش
صدمات مکانیکی
صنایع غذایی
طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی
غذاهای فراسودمند
کاربرد میکروارگانیزمها در فراورده های تخمیری و غیرتخمیری
کامپوزیتهای پلیمری و مهندسی پلیمر
کشاورزی دقیق
کیفیت مواد کشاورزی و غذایی
کنترل کیفی و تکنیکهای غیر مخرب اندازه گیری کیفیت
لبنیات
ماشین بینایی
میدان الکتریکی ولتاژ بالا
مدیریت انرژی
مدلسازی
مکاترونیک
مکانیزاسیون
مکانیک ماشینهای کشاورزی
میکروجلبک
مهندسی گلخانه
موتورهای درونسوز
نانوتکنولوژی
نگهداری مواد غذایی
هوش مصنوعی