موضوعات = بافت و ریزساختار
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر عصاره استخراج شده از پوست انار بر ویژگی های کف سفیده تخم مرغ در پی-اچ های مختلف

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 223-234

محسن لبافی مزرعه شاهی؛ نگاه کریمی؛ مریم سلامی


2. بررسی ارتباط میان ریزساختار و ویژگیهای تکنولوژیکی ماست تولید شده از شیر گاو و گاومیش در طول نگهداری

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 457-465

ثریا حسنی زعفرانی؛ مهرناز امینی‌فر؛ مریم مصلحی شاد