موضوعات = کنترل کیفی و تکنیکهای غیر مخرب اندازه گیری کیفیت
تشخیص خلال بادام درختی از خلال بادام زمینی به کمک بینی الکترونیکی

دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 61-74

10.22059/ijbse.2024.362438.665514

علی سرمیلی؛ علی نجات لرستانی؛ ناهید عقیلی ناطق


امکان سنجی تشخیص واریتههای مختلف نیشکر با تکنیک بینی‌الکترونیک در شربت نیشکر

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-10

10.22059/ijbse.2019.287027.665209

عبداله ادیب زاده؛ حسن ذکی دیزجی؛ ناهید عقیلی ناطق


تشخیص و طبقه‌بندی لهیدگی سیب رددلیشز با استفاده از گرمانگاری فعال

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 415-425

10.22059/ijbse.2019.258056.665067

زهرا حاج علی اوغلی؛ پرویز احمدی مقدم


امکان سنجی استفاده از ویژگیهای خازنی برای تعیین میزان رسیدگی سیب

دوره 49، شماره 2، تیر 1397، صفحه 203-195

10.22059/ijbse.2018.218246.664861

علی حیاتی؛ محمدحسین رئوفت؛ سعادت کامگار؛ فیروز جهانی


پایش تازگی گوشت قرمز با استفاده از ترکیب طیف‌نگاری دی‌الکتریک و پردازش تصویر

دوره 49، شماره 2، تیر 1397، صفحه 227-236

10.22059/ijbse.2017.237213.664966

امیر علی صادقپور اصفهانی؛ مجتبی نادری بلداجی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ بهرام حسین زاده


سنجش غیرمخرب عیار چغندرقند با بهره‌گیری از ترکیب طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک (NIR) با روش‌های شیمی‌سنجی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 9-18

10.22059/ijbse.2017.208413.664785

مهرداد آقایی سعدی؛ سعید مینایی؛ بهاره جمشیدی؛ محمد عبداللهیان نوقابی


تشخیص آلودگی قارچی در غده سیب‌زمینی با استفاده از تصویربرداری حرارتی

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 243-253

10.22059/ijbse.2017.212753.664821

سعید فرخزاد؛ اسعد مدرس مطلق؛ پرویز احمدی مقدم؛ سعید جلالی هنرمند؛ کامران خیر علی پور


تکنیک تصویر برداری ابرطیفی

دوره 48، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 241-249

10.22059/ijbse.2017.62466

نادر اکرامی راد؛ رضا علیمردانی؛ سید سعید محتسبی؛ افشین ایوانی


توسعه و آزمون حسگر دی‌الکتریک استوانه‌ای برای اندازه‌گیری غلظت قند شربت چغندرقند

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 144-137

10.22059/ijbse.2017.61569

حامد خلیلیان؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ مجتبی نادری بلداجی؛ سجاد رستمی


تخمین پارامترهای کیفی لیموشیرین (Citrus limetta) با استفاده از روش غیرمخرب طیف‌سنجی Vis/SWNIR

دوره 47، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 603-613

10.22059/ijbse.2017.61991

شهرام موم کش؛ سید احمد میره ای؛ مرتضی صادقی؛ مجید ناظری


پیش‌بینی سفتی میوۀ هلو با استفاده از سامانۀ تصویربرداری پس‌پراکنش نور لیزر

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 229-234

10.22059/ijbse.2015.56863

سینا احمدخانی؛ اصغر محمودی؛ کاوه ملازاده؛ حسین غفاری