موضوعات = صدا و ارتعاش
مدلسازی آزردگی صوتی بکهو لودر بر اساس معیارهای کیفیت صدا

دوره 49، شماره 3، آبان 1397، صفحه 437-445

10.22059/ijbse.2018.243332.664996

عباس خانمحمدی؛ علی رجبی‌پور؛ مجید لشگری؛ حسین مبلی


ارزیابی مواجهه کاربر با ارتعاش و صدای تولید شده توسط یک روتوتیلر باغی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 139-148

10.22059/ijbse.2017.227805.664909

رضا طباطبایی کلور؛ مجید خسروی بیزکی؛ سید رضا موسوی


بررسی انتقال پذیری ارتعاش از دسته ارّه موتوری به مچ و بازوی کاربر

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 345-351

10.22059/ijbse.2016.58784

مسعود فیضی؛ علی جعفری؛ حجت احمدی