موضوعات = کشاورزی دقیق
پایش بلادرنگ نرخ جریان جرمی مواد دانه‌ای در لوله سقوط خطی‌کارها با استفاده از حسگر پیزوالکتریک

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 17-36

10.22059/ijbse.2023.356512.665507

سلمان رنجبری؛ محمدرضا ملکی؛ فرزاد محمدی؛ جلال خدایی؛ کاوه ملازاده


پیش‌بینی عملکرد کلزا در مراحل مختلف رشد به‌وسیله تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست

دوره 50، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 101-113

10.22059/ijbse.2018.256567.665058

نعیم لویمی؛ اسداله اکرم؛ نیکروز باقری؛ علی حاجی احمد


طراحی، ساخت و آزمون استاتیکی حسگر خازنی رطوبتسنج خاک قابل نصب روی فروسنج افقی چندنوکی

دوره 49، شماره 3، آبان 1397، صفحه 447-458

10.22059/ijbse.2018.244722.665001

سید متین مرتضوی؛ عباس همت؛ سید احمد میره ای؛ مجتبی نادری بلداجی


پایش وضعیت آبی درختان زیتون به روش تصویربرداری حرارتی

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 339-345

10.22059/ijbse.2015.57339

پدرام شعاع؛ عباس همت؛ رسول امیرفتاحی؛ مهدی قیصری