موضوعات = ماشین بینایی
تعداد مقالات: 4
1. توسعه سامانه هوشمند تشخیص بیماری آتشک در گیاه لیلیوم با استفاده از روش پردازش تصویر

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 535-546

10.22059/ijbse.2019.268871.665112

حدیث بی آبی؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ محمدرضا صالحی سلمی


2. تخمین تازگی گوشت مرغ مبتنی بر تکنیک‌های پردازش تصویر و هوش مصنوعی

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 491-503

10.22059/ijbse.2017.63814

سودابه فتاحی؛ امین طاهری گراوند؛ فیض اله شهبازی


3. تهیه نقشه دو بعدی محیط گلخانه به کمک بینایی استریو

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 700-689

10.22059/ijbse.2017.60263

امین نصیری؛ حسین مبلی؛ سلیمان حسین پور؛ شاهین رفیعی


4. بررسی عملکرد کارنده نیوماتیکی بر اساس پردازش فیلم و کالمن فیلتر

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 363-373

10.22059/ijbse.2016.58786

سامان آبدانان مهدی زاده؛ زهرا عبدلله زارع