اثر رقم بر میزان ترکیبات شیمیایی وآنتوسیانین‌های موجود در آب چهار رقم انار ایرانی

نویسندگان

چکیده

میوه انار با نام علمی Punica granatum L. از معدود میوه‌هایی است که به اعتقاد اکثر متخصصان، موطن اصلی آن ایران بوده و از ایران به سایر نقاط جهان گسترش پیدا کرده است. در پژوهش حاضربا استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا به شناسایی و اندازه‌گیری کمی ترکیبات عملکردی ارزشمند (از جمله آنتوسیانین‌ها، تانن‌ها، ترکیبات شیمیایی،املاح معدنی و...) موجود در چهار رقم انار ایرانی (1- آلک شیرین 2- پوست سیاه ساوه 3- استخوانی طبس 4- پوست سفید شیرین ساوه) پرداخته شد. در این میان رقم آلک شیرین دارای بیشترین میزان تانن کل (3.20 میلی گرم در لیتر) و رقم استخوانی طبس دارای بیشترین میزان آنتوسیانین کل (7758.80 میلی گرم در لیتر)، قند کل (13.86 گرم در 100 گرم) و اسیدیته کل (1.20 گرم در 100 گرم) می باشند.بدین ترتیب نشان داده شد که به رغم شباهت های ظاهری موجود در برخی ارقام، تفاوت معنی‌داری در سطح 5%، به لحاظ میزان کمی ترکیبات عملگر، در میان آنها وجود دارد که هر کدام را به منظور کاربرد خاصی مناسب می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cultivar on Levels of Chemicals and on Anthocyanin Content in Four Iranian Pomegranate (Punica granatu. L.) Cultivars

نویسندگان [English]

  • Gelareh moosavi nejad
  • zahra Emamdjomeh
  • Keramatolah Rezaei
  • Babak Delkhosh
  • mohammad hosein haddad khodaparast
چکیده [English]

Pomegranate (Punica granatum. L) is one of the popular edible fruits believed to be native Iran. It is presently widely grown in many other tropical and subtropical countries. In this study, anthocyanin profiles for four cultivars of Iranian pomegranate (Punica granatum. L) juice were determined and quantified through high-performance liquid chromatography coupled to UV-Vis detector (HPLC-UV) using individual calculations from the peak areas based on standard curves of each composition. Anthocyanin contents were highly variable among cultivars (Sweet Alak, Saveh Black leather, Tabas bone leather and Saveh sweet white leather). Results demonstrated that despite morphological similarities among cultivars, there are significant differences observed in chemical comounds as well as anthocyanine content among them. The highest level of Total Tannin was observed in Sweet Alak cultivar (3.20 mg/l) and the cultivar Tabas bone contained the highest contents of Total Anthocyanin (7758.80 mg/l), Total Sugar (13.86 g/100g), Total Acidity (1.20 g/100g). So one can assign different cultivars to different uses. HPLC fingerprint of anthocyanins content for each cultivar was elaborated and stored in a database.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • Functional
  • high-performance liquid chromatography (HPLC)
  • Pomegranate cultivars
  • Properties