مکان یابی صنایع فرآوری محصولات باغی در استان کرمانشاه با استفاده از شاخص‌سازی ترکیبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

نویسندگان

چکیده

بسیاری از محصولات کشاورزی به علت عدم دسترسی به بازار مناسب در سطح کشور دچار ضایعات فراوانی می‌گردند، بنابراین تاسیس صنایع کوچک مقیاس به ویژه صنایع تبدیلی به صورت راهکاری مناسب در جهت توسعه کشاورزی می‌تواند در نظر گرفته شود. هدف این تحقیق آن است که با بررسی مبانی نظری مکان‌یابی صنعتی و با بهره‌گیری از تکنیک‌های مناسب، عوامل محیطی مؤثر در استقرار صنایع تبدیلی در نواحی روستایی استان کرمانشاه را معرفی نماید. همچنین این مطالعه ضمن شناخت وضعیت کلی باغداری منطقه با تهیه مهمترین شاخص‌های مربوط به استقرار صنایع مورد بحث و تعیین وزن آنها با استفاده از نظرسنجی از مدیران واحدهای صنعتی موجود صنایع فرآوری محصولات باغی در استان وتهیه شاخص ترکیبی، در قالب پایگاه داده‌ای سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به تهیه نقشه های مربوطه پرداخته و مکان استقرار این نوع صنایع، در سطح استان کرمانشاه (شهرستان‌های استان) تعیین نموده است. بر اساس یافته‌های تحقیق شهرستان کرمانشاه با بیشترین پتانسیل به لحاظ چهار شاخص تعیین کننده در مطالعه مکان‌یابی اولویت اول، شهرستان‌های پاوه، اسلام‌آبادغرب و صحنه اولویت دوم و سرپل ذهاب، جوانرود، سنقر و هرسین به عنوان اولویت سوم تعیین گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Location Allocation of Horticultural Processing Industries in Kermanshah Province by Using Indexing Method and Geographical Information System (GIS)

نویسندگان [English]

  • Arezoo Babajani
  • Khalil Kalantari
  • Ahamad Rezvanfar
  • Hosein Shabanali Fami
چکیده [English]

Most the agricultural products incur plenty of wastages in Iran due to lack of suitable accessible markets, therefore it is understood that establishing small scale industries, specially processing industries would be a suitable way for diminishing agricultural wastes and thus promoting its development. The goal of this research was to determine the spatial factors affecting the location allocation of the aforementioned industries in Kermanshah province and to use the appropriate techniques for promoting it. Thus, this study with a recognition of the whole condition of horticulture in the province and with a provision of the most important indexes of these industries, as well as determining their weights from the viewpoint of horticultural industries' managers and experts in the province, and by use of the data base of GIS, provides the needed plans and helps determine the location for these industries. Findings of the research showed that, Kermanshah County ranked first, Paveh, Sahneh and Eslamabad counties were ranked second, while Javanrood, Sarpolezahab, Songhor and Harsin took the third rank, as far as the establishment of horticultural processing industries, in these area is concerned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Horticultural
  • Kermanshah province
  • Location
  • Processing industries
  • products.