تحلیل و بررسی ارتعاشات تراکتور دوچرخ در وضعیت ایستگاهی

نویسندگان

چکیده

یکی از مهمترین بحث‌ها در صنعت و کشاورزی مسئله سلامتی انسان در هنگام کار با ماشین‌ها می‌باشد که در حیطه ارگونومی مطرح می‌گردد. در ماشین‌های کشاورزی این مسئله پیچیده‌تر است. یکی از ماشین‌هایی که کشاورزان در مناطق شمالی ایران در مقابل خطرات ناشی از کاربرد آن قرار دارند، تراکتور دوچرخ می‌باشد. از مهمترین خطرات این ماشین، قرارگرفتن راننده در معرض ارتعاش آن است. در این تحقیق ارتعاش یک تراکتور دوچرخ در شرایط ایستگاهی در شش دور موتور(1300، 1600، 1800، 2000، 2200 و 2400) و چهار موقعیت شاسی، دسته تراکتور دوچرخ، بازو و قفسه سینه راننده اندازه‌گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش دور موتور در چهار موقعیت، مقادیر rms (جذر میانگین مربعات) شتاب نیز در سه راستای عمودی، جانبی و طولی افزایش می‌یابد. همچنین روشن شد که فرکانس غالب ارتعاش در تمام موقعیت‌ها و جهت‌ها برابر با تعداد ضربات پیستون یا دور موتور در یک ثانیه است. با مقایسه مقادیر rms شتاب در سه راستای عمودی، جانبی و طولی مشخص شد که در تمام موقعیت‌ها مقدار شتاب در راستای عمودی بیشینه می‌باشد. مقدار کل ارتعاش، ، نیز بر روی دسته تراکتور دوچرخ بیشترین مقدار است. همچنین بیشترین ارتعاش از دسته تراکتور دوچرخ به دست راننده انتقال می‌یابد و مچ دست بیشترین فشار کاری را تحمل می‌کند. قابلیت انتقال ارتعاش نیز به‌تدریج از مچ دست تا قفسه سینه کاهش می‌یابد. در کل نتیجه گرفته شد که مقدار ارتعاش با بالا رفتن دور موتور و همچنین در حین انتقال از شاسی تا دسته افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis and Evaluation of Vibrations of Power Tiller in the Stationary Conditions

نویسندگان [English]

  • A. Taghizadeh
  • T. Tavakoli
  • B. ghobadian

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceleration
  • Frequency domain
  • Time Domain
  • Transmissibility
  • Vibration