طراحی، ساخت و ارزیابی نفوذسنج مخروطی دیجیتالی تراکتوری

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین ویژگی‌های خاک لازم است مقاومت خاک به نفوذ توسط ابزارهایی که دارای دقت بالا هستند، اندازه‌گیری شود. یکی از ابزارهایی که اغلب به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد نفوذسنج مخروطی است. نفوذسنج مخروطی با محاسبه شاخص مخروطی خاک در عمق‌های مختلف، قادر است اطلاعات سودمندی را در مورد خاک به‌دست آورد. در این تحقیق نفوذ سنج مخروطی دیجیتال طراحی و ساخته شد و سپس برای ارزیابی آن شاخص مخروطی زمین چمنی در سه سطح رطوبتی 13%، 34% و 86% اندازه گیری شد. دستگاه ساخته شده دارای سیستم سنجش نیرو با دقت 96/1 نیوتن و سیستم سنجش جابه‌جایی با دقت 01/0 میلی‌متر بود. با انجام آزمایش‌ها بر روی زمین چمنی مشخص شد که با افزایش رطوبت مقدار مقاومت به نفوذ زمین چمنی کاهش می‌یابد‌. در هر سه سطح رطوبتی بعد از افزایش جزئی (به میزان 1/0 مگاپاسکال) در مقدار شاخص مخروطی ، نفوذ به میزان قابل توجهی افزایش پیدا ‌کرد. مقدار فشار بحرانی در سطح رطوبتی 13%، نسبت به سایر سطوح رطوبتی بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, Fabrication and Evaluation of a Tractor Mounted Digital Cone Penetrometer

نویسندگان [English]

  • Jafar Massah
  • S. Noorollahi
چکیده [English]

For a determination of soil characteristics one should have access to instruments that can measure these characteristics, including: soil penetration resistance with high accuracy. One of the accurate instruments commonly employed in soil penetration determinations is cone penetrometer. This apparatus, by measuring soil cone index at different soil depths can provide useful about information about the soil. In this research a digital cone penetrometer was designed and fabricated. For a later evaluation of the apparatus, tests were carried out on grassland with three levels of moisture content (13%, 34% and 86%). The accuracy of the displacement and force measurement setups were recorded as 0.01 mm and 1.96 N, respectively. Based on the results of the experiments, with an increase in grassland (muskeg) moisture content, soil penetration resistance, increased, such that with an increase of a low level of penetration force, penetration increased greatly. Value of critical pressure at a level of moisture content of 13% was more than those at the other levels of moisture contents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Cone index
  • Cone penetrometer
  • Lawn (muskeg)
  • Soil penetration resistance