ارزیابی عملکرد بخش خردکن یک دستگاه کاه خردکن

نویسندگان

1 دکتری، دانشگاه تهران

2 استاد، دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشگاه تهران

چکیده

نمونه‌ی اولیه‌ای از یک دستگاه کاه خردکن پشت تراکتوری مجهز به سامانه تخلیه در گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران طراحی و ساخته شد. برای اطمینان از عملکرد مؤثر بخش خردکن آن، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور، تأثیر متغیرهای خردکن دستگاه، شامل سرعت دورانی محور خردکن (در سه سطح: 400، 540 و 800 دور در دقیقه)، اندازه سوراخ‌های سینی (در دو سطح: 5/2 و 4 سانتی‌متر) و تعداد تیغه‌های روی هر فلانج (در دو سطح: 4 و 8 تیغه)، بر توان مصرفی، ظرفیت کوبش و توزیع اندازه‌ی ذرات خرد شده، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سرعت دورانی محور خردکن، توان مصرفی و ظرفیت کوبش افزایش می‌یابد. بین سرعت‌های 540 و 800 دور در دقیقه، در اندازه‌ی ذرات خرد شده‌ی کاه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت در حالی که سرعت 400 دور در دقیقه ذرات درشت‌تری نسبت به دو سرعت دیگر ایجاد کرد. برای سرعت دورانی محور خردکن، محدوده‌ی 540 تا 800 دور در دقیقه، بهترین سرعت تشخیص داده شد. با کاهش اندازه سوراخ‌های سینی، توان مصرفی افزایش و ظرفیت کوبش کاهش یافت و سینی با سوراخ‌های 5/2 سانتی‌متر ذرات ریز‌تری تولید کرد. با افزایش تعداد تیغه‌های روی هر فلانج، توان مصرفی کاهش و ظرفیت کوبش افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of the Cutter Unit of A Straw Chopper

نویسندگان [English]

  • Hamed Tavakoli 1
  • Seyed Saeid Mohtasebi 2
  • Ali Jafari 3
1
2
3
چکیده [English]

A prototype of a straw chopper, equipped with a discharge system was designed and fabricated in the Department of Mechanics of Agricultural Machinery, University of Tehran, Karaj, Iran. To test for the effective performance of the machine, the effects of such parameters as: drum speed (at three levels of: 400, 540, and 800 rpm), screen size (at two levels: 2.5 and 4 cm), and number of blades on each flange (4 and 8 blades), on power requirement for particle size reduction, chopping capacity, and straw particle size distribution were investigated. Based on the results, with increase in drum speed, power requirement as well as threshing capacity increased. There was no significant difference observed between drum speeds of 540 and 800 rpm as regards particle size distribution, while a speed of 400 rpm resulted in longer particles, therefore a drum speed range of 540 to 800 rpm was recommended. With decrease in screen openings' size, the power requirement increased while the threshing capacity decreasing. Screen size of 2.5 cm led to finer particles. With an increase in the number of blades on each flange, the power requirement decreased while the threshing capacity increasing. Since there was no significant difference observed between the number of the two sets of blades as regards particle size distribution, it is recommended that 8 blades be installed on each flange. The power requirement can thus be reduced and the cutting capacity increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Power requirement
  • Straw thresher
  • Threshing capacity