دوره و شماره: دوره 42، شماره 1، آبان 1390، صفحه 1-131 (6 مجله مهندسی بیوسیستم ایران) 
امکان‌سنجی استفاده از روش خازنی در تشخیص رسیدگی موز

صفحه 21-27

محمود سلطانی فیروز؛ رضا علیمردانی؛ محمود امید


ارزیابی عملکرد بخش خردکن یک دستگاه کاه خردکن

صفحه 29-36

حامد توکلی؛ سید سعید محتسبی؛ علی جعفری


تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی تخمه آفتابگردان رقم آذر گل

صفحه 43-51

رسول خدابخشیان کارگر؛ باقر عمادی؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ محمدحسین سعیدی راد


تعیین سینتیک خشک شدن لایه نازک قارچ خوراکی به روش تابش فروسرخ

صفحه 53-61

حامد امیرنجات؛ محمدهادی خوش‌تقاضا؛ حسن پهلوان‌زاده


شبیه سازی کامپیوتری لهیدگی موضعی میوه سیب رقم رد دلیشز

صفحه 69-78

حسن صدرنیا؛ باقر عمادی؛ علی رجبی‌پور؛ جوس دی. بیاردمکر


ویژگی‌های فیزیکی و نیروی جداسازی گل‌های نر نخل خرمای رقم غنامی

صفحه 79-86

احمد مستعان؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی هشجین؛ محمد جواد شیخ داودی


تهیه نقشه تغییرات نیتروژن محصول ذرت علوفه‌ای مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای

صفحه 103-111

نیکروز باقری؛ حجت احمدی؛ محمود امید؛ سیدکاظم علوی‌پناه