دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 133-231 (7 مجله مهندسی بیوسیستم ایران) 
بررسی میزان تاثیر فیلم‌های حاوی ذرات نانو در جلوگیری از هدر رفتن رطوبت نان حجیم بسته‌بندی شده

صفحه 141-149

میثم ستاری نجف آبادی؛ سعید مینایی؛ هومن شریف نسب؛ حامد افشاری؛ فرزانه ستاری نجف آبادی


تعیین گرمای ویژه و هدایت حرارتی اجزای انار (رقم آلک)

صفحه 175-181

محمدحسین کیانمهر؛ سیدرضا حسن بیگی؛ سید حبیب‌اله هاشمی فرد دهکردی


مدلسازی ضریب پخش رطوبت ورقه‌های نازک لیمو شیرین

صفحه 183-190

محمدرضا خوانچه گردان؛ شاهین رفیعی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ سیدمهدی جعفری


بررسی خواص مکانیکی گوجه فرنگی تحت بارگذاری فشاری طی مراحل مختلف رسیدگی پس از برداشت

صفحه 191-196

سلام اله محمدی آیلار؛ سعید مینایی؛ امیرحسین افکاری سیاح؛ منوچهر شهیدزاده؛ علی اصغری