جایگزینی بخشی از ژلاتین با صمغ فارسی و استفاده از کندر برای تولید پاستیل فراسودمند

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

3 دکترا، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش، امکان جایگزینی بخشی از ژلاتین با صمغ فارسی، بخش‌های محلول و نامحلول آن و هم‌چنین تاثیر افزودن پودر کندر روی برخی ویژگی‌های مکانیکی و حسی پاستیل میوه‌ای ارزیابی شد. یافته‌ها نشان دادند صمغ فارسی در حضور غلظت های بالای شکر قادر به تشکیل ژل مناسب نبوده ولی بخش نامحلول آن دارای چنین توانایی می باشد. در ضمن, با افزایش میزان صمغ فارسی و بخش محلول آن در فرمولاسیون، کلیه ویژگی‌های مکانیکی از قبیل ضریب کشسانی، مقاومت کششی، کشیدگی در نقطه شکست و کار تا نقطه شکست کاهش یافتند. درحالی‌که در پاستیل‌هایی که حاوی بخش نامحلول صمغ فارسی بودند، ویژگی‌های مکانیکی مشابه نمونه‌های شاهد بود. از نظر ویژگی‌های حسی نیز اگرچه امتیاز نمونه‌های حاوی صمغ فارسی کاهش یافت ولی در بسیاری از موارد اختلاف معنی‌داری دیده نشد
(05/0 p> ) . در رابطه با تاثیر افزودن پودر کندر به فرمولاسیون پاستیل نیز یافته‌ها نشان دادند که ویژگی های مکانیکی به‌طور معنی‌داری افزایش یافتند. ارزیابی حسی نمونه‌های حاوی کندر نیز بیانگر پذیرش آن‌ها از لحاظ کلیه خواص چشایی به ویژه در غلظت‌های زیر 2/0 درصد بود. یافته‌های این پژوهش به خوبی نشان داد که می‌‌توان از صمغ کندر و صمغ فارسی به‌عنوان موادی با منشأ طبیعی در تولید پاستیل فراسودمند با خواص غذایی-دارویی استفاده کرد و امکان جایگزینی 40 درصد از ژلاتین با صمغ فارسی به‌ویژه بخش نامحلول آن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Partial Substitution of Gelatin with Persian Gum and Use of Olibanum in Production of Functional Pastille

نویسندگان [English]

  • Soleiman Abbasi 1
  • Soodabeh Mohammadi 2
  • Somayeh Rahimi 3
1
2
3
چکیده [English]

The possibility of fractional replacement of gelatin in pastille with either soluble, fractions or whole Persian gum and the effects of olibanum gum addition on some sensory and physical properties of pastille were evaluated. Findings revealed that Persian gum either alone or along with high levels of sucrose could not result in gelation, whereas its insoluble part addition led to some gelation. Moreover, with increase in the proportion of Persian gum plus its soluble fraction, the mechanical properties of: modulus of elasticity, tensile strength, elongation at break, and the work needed up to break point decreased, while the samples containing only the insoluble fraction yielded charateristics similar to the ordinary and common pastille. In terms of sensory evaluation, no significant differences were observed (P> 0.05). With regard to olibanum gum addition, its presence in the formulations led to a significant improvement in mechanical properties. The results of sensory evaluation also indicated that the gelatin/olibanum containing pastilles were more desirable. The findings of this project clearly revealed the capabilities of olibanum powder and Persian gum as natural and organic ingredients in production of functional pastilles and as well the role of the latter in replacing of gelatin, by 40%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gelatin
  • Mechanical properties
  • Olibanum gum
  • Pastille
  • Persian gum