فیلم¬های زیست تخریب پذیر کربوکسی متیل سلولزی اصلاح شده با پلی وینیل الکل و نانوویسکر سلولز: (1) ویژگی¬های ساختاری و خواص مکانیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز

2 دانشیار، دانشگاه تبریز

3 استادیار، دانشگاه تبریز

4 استاد شیمی، دانشگاه تبریز

چکیده

در پژوهش حاضر، فیلم مخلوط کربوکسی متیل سلولز (CMC) - پلی وینیل الکل (PVOH) حاوی مقادیر صفر تا 10% نانوویسکر سلولز (CNW) با استفاده از روش قالب گیری تولید شده و خواص­ فیزیکی فیلم­های تولید شده مورد بررسی قرار گرفته است. نانوکامپوزیت­های CNW-PVOH-CMC با استفاده از سوسپانسیون رقیق نانوویسکرهای سلولز تهیه شدند. سوسپانسیون نانوویسکر سلولز به وسیله هیدرولیز اسیدی لینتر پنبه با استفاده از اسید سولفوریک تولید شد که حاوی ذرات میله­ای شکل با طول میانگین nm 240 و قطر میانگین nm 13 بود. نتایج نشان داد که افزودن 10% پلی‌وینیل الکل به فیلم CMC، مقاومت در برابر رطوبت آن را به میزان 86/6% کاهش داده و استحکام کشش نهایی و کرنش تا نقطه شکست آن را به ترتیب به اندازه 25/19% و 21/12% افزایش می­دهد. بررسی ساختار فیلم­های نانوکامپوزیت با استفاده از آزمون پراش اشعه  X نشان داد که نانوویسکرهای سلولز به طور کاملاً یکنواخت در ماتریکس بیوپلیمر پخش می­شوند. افزودن 10% نانوویسکر سلولز جذب رطوبت فیلم مخلوط را به اندازۀ 65/17% کاهش و استحکام کشش نهایی آن را به میزان 05/47% افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biodegradable Carboxymethyl Cellulose Films Modified by Polyvinyl Alcohol and Cellulose Nanowhiskers:(1) Structural and Physical Properties

نویسندگان [English]

  • Leila Aboulghasemi 1
  • Babak Ghanbarzade 2
  • Jalal Dehghannia 3
  • Ali Akbar Entezami 4
چکیده [English]

Carboxymethyl cellulose (CMC)-polyvinyl alcohol (PVOH) blend film, containing 0-10% cellulose nanowhiskers (CNW), was produced through casting method, while physical properties of the films being investigated. CMC-PVOH-CNW nanocomposites, were prepared with a diluted suspension of cellulose nanowhiskers. Nanowhiskers suspension was prepared through acid hydrolysis of cotton linter by sulfuric acid and contained rod like particles, averaging lengths of 240 nm and diameters of 13 nm. A 6.86% reduction in total moisture absorbency was achieved by a 10% Wt PVOH addition to the CMC film. Ultimate break tensile strength and strain increased by 19.25% and 12.21%, respectively, through an addition of 10% Wt of PVOH. X-ray diffraction (XRD) test revealed uniform distribution of nanoparticles in biopolymer matrix. The addition of 10% Wt cellulose nanowhiskers decreased the moisture absorption of the blend film while increasing the ultimate tensile strength of the film by 17.65% vs. 47.05%, respectively.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • carboxymethyl cellulose
  • Bionanocomposite
  • moisture absorption
  • Mechanical properties
  • XRD diffractogram