تشخیص تاثیر روش خشک کردن دو گونه آویشن بر بازدهی اسانس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

در این طرح اثر روش خشک کردن و پیش‌بینی میزان اسانس آویشن باغی و شیرازی با استفاده از عکس‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. آویشن باغی به صورت کنترل شده در دمای 30 درجه سلسیوس و آویشن شیرازی به روش سنتی و در دمای 70-50 درجه سلسیوس خشک گردیدند. در لبه و مرکز برگ آویشن شیرازی، به ترتیب 4/18 و 9/14 درصد غده‌های اسانسی تخریب شده بودند در حالی که در مرکز و لبه برگ آویشن باغی، غده اسانسی تخریب شده‌ای مشاهده نگردید. عکس‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز بهتر بودن روش خشک کردن کنترل شده نسبت به روش‌های سنتی خشک کردن (غیر کنترل شده در دماهای بالا) را تایید می‌کند. استخراج اسانس با استفاده از روش های مختلف استخراج (روش کلونجر و تقطیر به کمک مایکروویو) نشان داد که مقدار اسانس استخراج شده از آویشن شیرازی (به ترتیب 44/3 و 66/3 درصد) حداقل 45-44 درصد بیشتر از آویشن باغی (به ترتیب 39/2 و 52/2 درصد) می باشد. عکس‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی برگ این دو گونه آویشن قبل از استخراج نیز نشان داده بودند که تعداد غده های اسانسی در واحد سطح برگ آویشن شیرازی بیشتر از آویشن باغی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of Scanning Electron Microscopy to Investigate the Effect of Drying Method on the Essential Oil Content of Two Thyme Genuses

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Golmakani 1
  • Keramatollah Rezaei 2
  • Mohammad Saeid Yarmand 3
چکیده [English]

 
The effects of drying method and prediction of the essential oil contents of two thyme genuses (Thymus Vulgaris and Zataria multiflora) were investigated using Scanning Electron Microscopy (SEM). T. vulgaris was dried at 30°C under controlled conditions while Z. multiflora dried through traditional method and at 50-70°C. In the middle and edge of Z. multiflora leaves, 18.4 and 14.9% of glands were destroyed, respectively, while all the glands in T. vulgaris leaves being kept intact. SEM results confirmed that the controlled drying method was more than the traditional drying (uncontrolled and at high temperatures) method. Extraction results from both Clevenger and microwave-assisted hydrodistillation methods indicate that the extraction yield from Z. multiflora (3.44 and 3.66 percent, respectively) was at least 44% more than that from T. vulgaris (2.39 and 2.52 percent, respectively). Extraction yield results are in good agreement with the SEM images of two thyme genuses. The number of glands per surface area in Z. multiflora leaf was more than that in T. vulgaris leaf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thyme
  • Essential oil
  • extraction
  • Clevenger
  • Scanning Electron Microscopy (SEM)