امکان سنجی استفاده از سامانه مه ساز دوار کم فشار به منظور کنترل دمای سالن‌های مرغداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده

رهاسازی و تبخیر آب در هوا، موثرترین و ارزان‌ترین راهکار برای کاهش تنش گرمایی در مرغداری‌ها می‌باشد. مطالعه آزمایشگاهی برای تعیین اثر سامانه مه پاش دوار بر کاهش دما در یک سالن شبیه سازی شده مرغداری کوچک در بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. سامانه مه پاش دوار نازل های کوچکی متشکل از فنجان، موتور الکتریکی DC و بدنه بود. چرخش سریع فنجان باعث می گردید تا آبی که بر روی فنجان رها می شود در اثر نیروی گریز از مرکز به شکل ذرات ریز درآید. تیمارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از سرعت چرخش فنجان ها، جنس فنجان ها و شکل سطح فنجان ها. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از این تحقیق نشان داد که با کاهش اندازه قطر ذرات مقدار تبخیر آب مه پاشی شده (β) افزایش می یابد. همچنین مشخص گردید که اثر سرعت چرخش فنجان بر نسبت دمای داخل سالن به بیرون، نسبت رطوبت نسبی هوای داخل به رطوبت نسبی بیرون سالن و β در سطح 1% معنی دار است. نتایج نشان داد که با افزایش سرعت چرخش فنجان دمای داخل سالن کاهش، رطوبت نسبی هوای درون سالن و β افزایش یافت. جنس فنجان ها بر روی نسبت دمای داخل به بیرون در سطح معنی‌داری 5% موثر بود. این نسبت برای جنس تفلون کمتر از آلومنیوم به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Possibility of Using Low Pressure Rotary Fog System to Control the Temperature of Poultry Houses

نویسندگان [English]

  • Ramin Jafari 1
  • Mehdi Bagheri 2
چکیده [English]

Distribution of water vapor in the atmosphere of the room poultry houses is usually an effective and economical solution to reduce heat stress of the chickens. Experimental studies were conducted in a small saloon located in the farm machinery department of shiraz university. The rotary cup fogging system consisted of a cup which was derived by DC motor. Rotational speed of the cup caused the water distributed into the air in a small particles.The effects of rotary speed of cup (at three levels), cup materials, and the quality of cup inner surface were investigated.
Results revealed that increasing in the rotary speed of cup causes an increase in the relative humidity of the room and decreasing the room temperature. İncreasing in the cup rotary speed caused an increase in the fraction of water which was vaporized (β). The cup material was significantly affect on the in/out temperature ratio. The mentioned ratio was lower for Teflon cup than aluminum one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaporation cooler
  • heat stress
  • Poultry house
  • Humidity control
Arbel A; Yekutieli O; Barak M (1999). Performance of a fog system for cooling greenhouses. Journal of Agricultural Engineering Research, 72, 129–136
Ashrae, (2003). Handbook HVAC Applications. Chapter 22: Environmental control for animals and plants; chapter 51: Evaporative cooling applications. American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers, Inc., New York
Bottcher R W; Baughman G R; Kesler D J (1989)  Evaporative cooling using a pneumatic misting system. ASAE ,32(2), 671-676
Bottcher R W; Baughman G R; Gates R S; Timmons M B (1991). Characterizing efficiency of misting systems for poultry. Transactions of the ASAE, 34(2), 586–590
Haeussermann A; Hartung E; Jungbluth T; Vranken E; Aerts J M; Berckmans D (2007). Cooling effects and evaporation characteristics of fogging systems in an experimental piggery. Biosystem Engineering, 97, 395-405