دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-196 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر موسیلاژ دانه ریحان بر ویژگی‌های فیزیکی، حسی و بیاتی کیک اسفنجی

صفحه 1-9

سیدهادی پیغمبردوست؛ عزیز همایونی راد؛ سمیرا بیک زاده؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ مهدی بیک زاده


12. طراحی، نصب و ارزیابی سردخانه کنترل خودکار اتمسفر

صفحه 111-118

محمدحسین سعیدی راد؛ سودابه عین افشار؛ سعید ظریف نشاط؛ صمد نظرزاده اوغاز


18. بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید ماکارونی

صفحه 167-174

محمد داوود حیدری؛ حسین مبلی؛ محمود امید؛ شاهین رفیعی؛ وحید جمالی ماربینی


20. پیش‌بینی مقدار تشعشع خورشیدی با کمک داده‌های مرسوم هواشناسی برای شهرستان مشهد

صفحه 185-196

سید حنیف رضا معتمد الشریعتی؛ حسین مبلی؛ محمد شریفی؛ حجت احمدی