دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-196 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر موسیلاژ دانه ریحان بر ویژگی‌های فیزیکی، حسی و بیاتی کیک اسفنجی

صفحه 1-9

10.22059/ijbse.2016.58472

سیدهادی پیغمبردوست؛ عزیز همایونی راد؛ سمیرا بیک زاده؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ مهدی بیک زاده


12. طراحی، نصب و ارزیابی سردخانه کنترل خودکار اتمسفر

صفحه 111-118

10.22059/ijbse.2016.58483

محمدحسین سعیدی راد؛ سودابه عین افشار؛ سعید ظریف نشاط؛ صمد نظرزاده اوغاز


18. بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید ماکارونی

صفحه 167-174

10.22059/ijbse.2016.58489

محمد داوود حیدری؛ حسین مبلی؛ محمود امید؛ شاهین رفیعی؛ وحید جمالی ماربینی