دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، آبان 1395 
طبقه‌بندی عسل‌های با منشأ گیاهی مختلف با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی

صفحه 415-423

10.22059/ijbse.2016.59347

محمد حاجی نژاد؛ سید سعید محتسبی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ مرتضی آغباشلو


ارزیابی مشکلات سازه‌ای گلخانه‌های تولید سبزی استان خوزستان

صفحه 461-467

10.22059/ijbse.2016.59352

عبدالستار دارابی؛ رضا صالحی؛ محمدرضا اصلاحی؛ سید مصطفی ملائکه


بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی وحسی دسر لبنی فرا سودمند دارای مالت جو بدون پوشینه

صفحه 501-509

10.22059/ijbse.2016.59358

مهرناز امینی‌فر؛ سعیده میانی؛ مهران اعلمی؛ منصور غفارپور؛ فرناز دستمالچی؛ یحیی مقصودلو؛ مریم محمدی


اثر پارامترهای اکسترودر بر برخی خواص مکانیکی پلت کود کمپوست

صفحه 551-559

10.22059/ijbse.2016.59364

فرهاد همایون فر؛ محمدحسین کیانمهر؛ اکبر عرب محمد حسینی؛ مهدی راعی؛ کوروش رضاپور


بررسی اثر بیماری تغییر رنگ شلتوک بر کیفیت ظاهری، برخی خواص تبدیل برنج و مقاومت خمشی دانه

صفحه 561-568

10.22059/ijbse.2016.59367

محمد مباشر امینی؛ محمدرضا علیزاده؛ فریدون پاداشت دهکایی؛ سید علی الهی نیا؛ سید اکبر خداپرست