دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 587-792 
8. ارزیابی چرخه حیات تولید سیب‌زمینی ‌به روش نیمه مکانیزه در ایران: مطالعه موردی، استان مرکزی

صفحه 666-659

10.22059/ijbse.2017.60260

علیرضا شاه محمدی؛ هادی ویسی؛ کوروس خوشبخت؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ الیاس سلطانی


9. بسته‌بندی فعال پنیر لیقوان با فیلم‌های نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن حاوی نانوذرات فلزی و مدل‌سازی مهاجرت نانوذرات نقره

صفحه 676-667

10.22059/ijbse.2017.60261

پریسا عبدالستاری؛ سیدهادی پیغمبر دوست؛ آیناز مولایی؛ سید جمال الدین پیغمبردوست؛ میریوسف هاشمی


11. تهیه نقشه دو بعدی محیط گلخانه به کمک بینایی استریو

صفحه 700-689

10.22059/ijbse.2017.60263

امین نصیری؛ حسین مبلی؛ سلیمان حسین پور؛ شاهین رفیعی


17. تحلیل عوامل ضایعات شکستگی برنج در استان گیلان

صفحه 765-747

10.22059/ijbse.2017.60272

مجتبی گورابجیری؛ سعید فیروزی؛ هاشم امین پناه


18. ساخت و توسعه یک سامانه‌ی ماشین بویایی در ترکیب با روش‌های شناسایی الگو برای تشخیص تقلب فرمالین در شیر خام

صفحه 761-770

10.22059/ijbse.2017.60273

مجتبی توحیدی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ وحید غفاری نیا؛ سید سعید محتسبی؛ مجتبی بنیادیان